Praktisch Ateliers Pratiques (PAP) 2024

pharmacy.brussels brengt je een nieuwe reeks van Praktisch Ateliers Pratiques (PAP) voor 2024. Wat is een PAP? Een avond in kleine groepjes met een moderator rond een gekozen thema om SNELLE EN KWALITATIEVE OPLOSSINGEN uit te werken. Deze workshops zijn op praktische casussen gebaseerd. De verschillende onderwerpen zullen elke deelnemer in staat stellen om zijn of haar apotheekpraktijk onmiddellijk aan te passen. Er is accreditering voor deze workshops. Meer info hier.

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO)

MFO’s brengen apothekers en huisartsen uit eenzelfde wijk rond de tafel om het te hebben over een bepaalt thema om hun samenwerking en de kwaliteit van de zorg in een bepaalde geografische zone te verbeteren. pharmacy.brussels, Brusano en het Huis voor Gezondheid ondersteunen dit initiatief logistiek en administratief.

Tarificatie

pharmacy.brussels heeft een performante tariferingsdienst. Een team van professionele experts onderhoudt de relaties voor u met het RIZIV, mutualiteiten, OCMW’s en Fedasil. Naast de tarifering, kan ons team ook antwoorden geven om alle vragen die u mag hebben, om uw belangen te verdedigen en om u een heuse toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Apotheek van wacht

Heeft u dringend geneesmiddelen nodig ’s avonds, ’s nachts of tijdens het weekeinde?

Perscontacten

Heeft u als journalist vragen over onze beroepsvereniging van apothekers in Brussel?

Lid worden

Lid zijn van pharmacy.brussels, dat is genieten van een optimale omgeving om u te ontplooien en u zonder bijkomende zorgen te kunnen concentreren op uw kernactiviteiten!

Lid worden?

Lid zijn van Pharmacy Brussels, dat is genieten van een optimale omgeving om u te ontplooien en u zonder bijkomende zorgen te kunnen concentreren op uw kernactiviteiten!

Laatste updates van pharmacy.brussels

Interessante voorwaarden voor aerosoltoestellen

Pharmacy.brussels heeft met Pharma Pack onderhandeld de prijs van 3 aerosoltoestellen. Deze voorwaarde is exclusief geldig voor de...

Blauwe maart 2024 : herlancering campagne dikkdedarmscreening!

In 2023 maakten je inspanningen om de campagne van screening naar dikkedarmkanker in de kijker te zetten bij...

Facturatie van de behandelingshonoraria bij methadon substitutie therapie

Beste apotheker, Als je één of meerdere patiënten hebt op methadon substitutie therapie, belangt dit je aan! Zoals...