130 jaar pharmacy.brussels: Een nieuwe dageraad voor apothekers en geïntegreerde zorg

De viering van de 130e verjaardag van pharmacy.brussels was een groot succes, met meer dan 170 deelnemers uit Brusselse apotheken en talrijke partners en sponsors.

Verrijkende inhoud en interessante perspectieven

De conferentie was een groot succes, niet alleen wat betreft het aantal deelnemers, maar ook naar kwaliteit van de inhoud!

De presentatie van Valentine Musette, directeur van Brusano, over “de modellen voor de territoriale organisatie” van hulp en welzijn, en het debat over “de rol van de apotheker in geïntegreerde zorg” werden warm onthaald, met veel positieve feedback van de deelnemers.

De verrijkende uitwisselingen tussen de sprekers toonden aan dat alle zorgverleners beter willen samenwerken.

Een aantal factoren, zoals tijdgebrek, financielle compensatie werden als hinderpalen naar voor gebracht. Om dit doel te bereiken moet een kader gedefinieerd worden dat uitwisselingen tussen zorgprofessionals stimuleert.

Het is een missie op maat van eerstelijns-ondersteuningsorganisaties zoals Brusano, die “veranderatelier” organiseert. Deze workshops bieden welzijns- en gezondheidsprofessionals de gelegenheid om lokale hulpverleners, patiënten en zorgverstrekkers te ontmoeten. Andere initiatieven zoals het Medische-Farmaceutische Overleg (MFO), actief ondersteund door pharmacy.brussels, zullen ook een sleutelrol spelen in dit proces.

Hartelijk dank allemaal!

pharmacy.brussels wil graag alle sprekers bedanken die hun tijd hebben vrijgemaakt om ons te voorzien van deze kwalitatief hoogstaande inhoud:

  • Valentine Musette, directeur van Brusano.
  • Pierre Louis Deudon, vice-voorzitter van de FAMGB / FBHAV
  • Nicolas Echement, algemeen secretaris van de APB
  • Benjamin Bels van de “Ligue des Usagers des Soins de Santé” (LUSS) (Franstalige Liga van gebruikers van gezondheidszorg).
  • David Hercot die uit naam van de Min Maron, een bedankingswoord aan de apothekers bracht

We willen ook jullie, apothekers, bedanken voor jullie massale aanwezigheid. Jullie actieve deelname gaf magie aan ons evenement.

Tot slot willen we de teamleden bedanken die voor, tijdens en na de avond hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat het goed verliep.

We hopen dat dit event mooie herinneringen opriep en nieuwe energie geeft aan het begin van deze nieuwe periode. We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar met nog meer te mogen verwelkomen !

Foto’s van dit uitzonderlijke evenement

Ons team legde een paar momenten van deze prachtige avond vast te leggen. Sommige vind je hieronder en andere op onze website.