Maand: december 2022

Darmkankerscreening : Honorarium voor aflevering van de iFOBT “Colotest” kit

Beste apothekers, Zoals u weet, gaat het project darmkankerscreening in 2023 een nieuwe fase in. Eén van de kenmerken van deze nieuwe fase is de invoering van een honorarium voor aflevering van de iFOBT “Colotest” kit (CNK 5520-762). Dit honorarium versterkt de rol van de apotheker die van cruciaal belang is voor de bewustmaking van […]

Bescherm elkaar tegen luchtwegeninfecties 

Bescherm elkaar tegen luchtwegeninfecties 

In deze tijd van het jaar circuleren de wintervirussen (Covid-19, influenza, RSV) massaal. Gelukkig kunnen enkele eenvoudige acties de verspreiding ervan beperken en u er beter tegen beschermen: Het regelmatige wassen van de handen Het ventileren van gebruikte ruimtes Thuisblijven bij ziekte Een masker dragen bij symptomen En tenslotte, zich laten vaccineren Het is belangrijk […]

Definitieve sluiting van het Brussels Orientation Center

Het Brussels Oriëntatiecentrum (BOC), dat mensen die tijdelijke bescherming genieten ( vooral uit Oekraïne) opvangt, sluit op vrijdag 23 december definitief zijn deuren. Het laatst mogelijke bezoek is vrijdag om 16.00 uur. Meer informatie over dit centrum en de toegang tot zorg voor de begunstigden van bescherming hier.

Opgelet voor de verspreiding van cutane difterie

Op Europese schaal waren er de laatste maanden bijna 70 gevallen van difterie (waaronder één overlijden), waarvan 13 bevestigde gevallen van cutane difterie sinds september laatstleden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ging hier vooral over jonge migranten afkomstig uit Afghanistan en die nooit een vaccinatie kregen. Op dit ogenblik gaat de prioriteit naar de […]

Kennismakingsstages om andere aspecten van de zorgsector te ontdekken

Het Kenniscentrum WWZ, Bru-stars Crosslink en de eerstelijnszone BruZEL organiseren kennismakings- en uitwisselingsstages voor werknemers in de sector van welzijn, leven en zorg. Bedoeling van deze stages is het aanmoedigen van samenwerking, het vergroten van de expertise bij de medewerkers om samen tot de beste zorg en wederzijdse hulp te komen. Het is eveneens een […]

Meer dan 120 personen namen deel aan de vorming over screening naar dikkedarmkanker

Op maandag 28 november laatstleden ging een online-opleiding door over de screening naar dikkedarmkanker. Zo’n 128 personen namen eraan deel, waaronder het voltallige Bestuursorgaan van pharmacy.brussels. Onze covoorzitter Ann Herzeel nam de inleiding voor haar rekening. Daarna legde Dr. Burrion van Bruprev tijdens een sessie van 45 minuten het belang uit van preventie van dit […]

Griepvaccinatie: een Brusselse sensibilisatiecampagne

De jaarlijkse griepvaccinatiecampagne komt in een zeer belangrijke fase aangezien het aantal griepgevallen de komende weken waarschijnlijk sterk zal stijgen.  Enkele nuttige herinneringen over deze campagne Vaccinatie is dit jaar bijzonder belangrijk om een dubbele epidemie van griep en COVID-19 deze winter te voorkomen. Het is mogelijk om in de twee Brusselse vaccinatiecentra (Pachéco of […]