Maand: juli 2023

Mis de volgende events van FLCPF niet

De Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) zet haar werk verder om iedereen in de best mogelijke omstandigheden een seksueel en liefdesleven te waarborgen. FLCPF publiceert nieuwe brochure en een nieuwe video, alsook de organisatie van events. Recht op abortus waarborgen FLCPF publiceert een geïllustreerde brochure en animatievideo over abortus. Dit nieuw informatiemateriaal […]

Nieuws voor farmaceutisch-technisch assistenten

De Associatie Farmaceutisch Technisch Assistant België/Assistent Pharmaceutico-Technique Association (AFPTAB) heeft je hulp nodig om twee belangrijke berichten aan je assistenten in je apotheek door te geven. Hernieuwing van de vertegenwoordiging bij FOD Volksgezondheid AFPTAB is op zoek naar kandidaten om haar te vertegenwoordigen bij de Technische Commissie van paramedische beroepen en bij de Federale Raad […]

RIZIV-statuut: vergeet niet om alles na te zien!

Het RIZIV heeft een evaluatie van je RIZIV-statuut voor het jaar 2022 opgesteld, aan de hand van de gegevens die het RIZIV heeft verzameld. Deze gegevens mogen dan wel van betrouwbare bronnen komen, elk jaar ontdekt onze partner Curalia in dossiers van heel wat apothekers fouten of dingen die vergeten zijn, met uiteraard een impact […]

Nieuw Bestuursorgaan

Op 21 juni laatstleden vond onze Algemene Vergadering plaats. Het was de gelegenheid om op het jaar 2022 terug te blikken, een jaar waarin veel is gebeurd, zowel voor onze beroepsvereniging als voor de sector. Ons activiteitenrapport (beschikbaar via deze link) vermeldt uiteraard de pioniersrol die we in 2022 hebben gespeeld (met name in het […]