A new way of working

In 2023 vierde pharmacy.brussels zijn 130-jarige bestaan. Een moment om met trots op terug te kijken. Jow beroepsvereniging is doorheen de jaren mee geëvolueerd, samen met het beroep van apotheker. Jow vereniging werkt constant aan beroepsverdediging en beroepsontwikkeling. Daarnaast ondersteunen we je continu met onze tariferingsdienst.

In 2024 voeren we in de organisatie van onze dienstverlening naar je toe, beste apotheker, een aantal wijzigingen door, om een efficiënte en performante dienstverlening  zoals je van jouw beroepsvereniging mag verwachten, te blijven waarborgen. Hiervoor willen we absoluut een beroep doen op uw medewerking, samen bouwen we immers onze beroepsvereniging uit tot een onmisbare speler bij de uitoefening van jouw beroep.

In een eerste stap zullen we onze bereikbaarheid optimaliseren. Zoals voorheen, kan je steeds met alle apotheek- en beroepsgerelateerde vragen bij ons terecht. Vanaf heden passen we onze werkwijze aan, waarbij we een onderscheid maken tussen dringende en minder dringende vragen:

  • Het secretariaat is voor u telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 16u30 voor al jouw dringende vragen. Minder dringende vragen, kan je ons 24/7 mailen via team@pharmacy.brussels en beantwoorden wij binnen de twee werkdagen.
  • Dringende vragen ivm tarificatie kan je telefonisch stellen via het secretariaat, waarbij er bijkomend elke werkdag tussen 9u00 en 13u00 een medewerker van de tariferingsdienst beschikbaar is om te ondersteunen. Minder dringende vragen kan je ons 24/7 mailen via ottd@pharmacy.brussels

We kiezen er bewust voor om meer via mail te communiceren: je kan de mail sturen op elke moment van de dag, je hebt de zekerheid een antwoord te krijgen binnen de twee werkdagen, en je kan het antwoord per mail lezen op een moment dat u best past. Tegelijk blijven we graag jouw dringende vragen per telefoon beantwoorden.

Let je er zeker op steeds jouw APBnr te vermelden, bij elke telefoon en in elke mail.

Je mag op onze rekenen, elke dag opnieuw,

Overzichtstabel van de nieuwe procedure

 SecretariaatDringend: tel 0221940568u30 – 16u30
Niet dringend: team@pharmacy.brussels24/7
 TariferingsdienstDringend: tel 0221940569u00 – 13u00
Niet dringend: ottd@pharmacy.brussels24/7