[APB news] Registreer je voor het nieuwe FMD-platform

Vanaf 9 februari zal de volledige toepassing van de FMD-regelgeving van kracht worden. Tegen dan moet elke apotheker zich geregistreerd hebben op het Alert Management Platform. BeMVO heeft je een e-mail gestuurd met een link naar de registratiepagina. Heb je die niet ontvangen, neem dan contact op met support@bemvo.be.

***

Sinds januari 2021 krijg je na een vals alert een mail van de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO) waarin wordt uitgelegd hoe je dergelijke alerts kan vermijden. Daardoor is het percentage alerts drastisch gedaald en wordt een volledige toepassing van de FMD-regelgeving mogelijk. Dat is een belangrijke verandering want het houdt in dat bij een alert de verpakking pas mag worden vrijgegeven wanneer het alert kan worden afgevinkt als het gevolg van een technische of procedurefout, of na een beslissing van het FAGG.

Registreer je!

In principe heb je een e-mail ontvangen van BeMVO met de vraag om je registratie te voltooien. Door op de link in deze mail te klikken, opent het registratiescherm zich en kan je je inschrijven. Daarna zal je een 2de mail ontvangen met je veiligheidscode en 2-factor authenticatie.

De hele registratieprocedure wordt stapsgewijs uitgelegd op de website van BeMVO. Je vindt er ook een interactieve handleiding voor het Alerts Management System en een praktische beslissingsboom voor de afhandeling van een alert door de apotheker.

Vanaf vrijdag 9 februari zal je elk FMD-alert moeten rapporteren in het Alert Management Platform. Het FAGG zal toezien op een correct gebruik van dit platform.

Haast je dus om te registreren. Heb je geen e-mail ontvangen van BeMVO, neem dan contact op via  support@bemvo.be.​