[APB-Nieuws] De duurzaamheid van nieuwe diensten garanderen

De duurzaamheid van nieuwe diensten garanderen
De ontwikkeling van de huisapotheker en diensten zoals GGG Astma of Medicatienazicht,
creëren een nieuwe dynamiek in ons beroep en maken het mogelijk om onze toegevoegde
waarde voor patiënten en andere zorgverstrekkers tastbaar te maken. Het voortbestaan van
die toegevoegde waarde rust nu op de schouders van elk van ons.

***

De ontwikkeling van de begeleidingsgesprekken GGG astma, de geboorte van de
huisapotheker en meer recent ook de implementatie van nieuwe diensten van
farmaceutische zorg zoals de afbouw van benzodiazepines en het medicatienazicht, creëren
een nieuwe dimensie in ons beroep. Een dimensie die ongetwijfeld nooit het daglicht had
gezien, als jullie niet iedere dag opnieuw in de officina zouden bewijzen dat jullie er altijd zijn
voor jullie patiënten en klaarstaan om (steeds meer) jullie expertise in te zetten ten dienste
van hun gezondheid.

Die nieuwe diensten in de apotheek maken het mogelijk om onze specifieke competenties te
verankeren in de eerstelijnszorg. Ze bieden een reële toegevoegde waarde voor onze
patiënten en andere zorgverstrekkers. Maar alleen als ze correct worden uitgevoerd, met de
vereiste kwaliteitsstandaard en met respect voor de criteria die eraan verbonden zijn …

Waarom leggen we zo de nadruk op een voorwaarde die evident lijkt? Omdat de
opeenvolgende implementatie van nieuwe diensten in de apotheek wel wat aandacht trekt.
Het is aan ons, elke apotheker in z’n officina, om aan overheid, ziekenfondsen en andere
stakeholders te laten zien dat ze gelijk hebben om te investeren in onze sector. En de
kwaliteit van ons werk zal dat ongetwijfeld aantonen!

Dat is de reden waarom de leden van het Bestuursorgaan (voorheen de Bondsraad) van
APB – die dit onderwerp hebben besproken tijdens het laatste maandelijks overleg – graag
het belang onderstrepen van een correcte uitvoering van die verschillende diensten van
farmaceutische zorg, met uiterst respect voor de criteria die voor elk ervan gelden. Het
Bestuursorgaan heeft tevens het mandaat gegeven aan APB op (nieuwe) maatregelen uit te
werken (op niveau van de officina, de softwarehuizen, tariferingsdiensten …) om de kwaliteit
van die diensten te optimaliseren.

Concreet

In de APBnews van 26 april jl. herinnerden we al aan de inclusiecriteria voor GGG Medicatienazicht . Voor die dienst kan je nu ook de drie webinars herbekijken om de
kwaliteit van jouw zorg te garanderen. Voor de functie van de huisapotheker raden we ook
aan om de voorwaarden goed in te vullen, zoals het actualiseren van het medicatieschema
voor je factureert, bijvoorbeeld.

Het voortbestaan van de nieuwe diensten hangt ervan af.