[APB-Nieuws] KB thuishospitalisatie: geen reden tot ongerustheid

Een nieuw koninklijk besluit laat toe dat een beperkte lijst van (voornamelijk) hospitaalgeneesmiddelen vanuit het ziekenhuis geleverd wordt en bij de patiënt thuis wordt toegediend. Dit mag enkel tijdens de behandelingsduur die anders in het ziekenhuis had moeten plaatsvinden.

Om te vermijden dat patiënten langdurig in het hospitaal moeten verblijven – met alle hoge kosten van dien – om hen specifieke antibiotica of oncologische geneesmiddelen toe te dienen, heeft de regering onlangs een koninklijk besluit rond thuishospitalisatie goedgekeurd. Dat heeft bij sommige officina-apothekers wat ongerustheid teweeggebracht. Daar is evenwel geen reden toe.

Welomlijnd

Het K.B. laat enkel toe om een beperkt aantal (hospitaal)geneesmiddelen bij de patiënt thuis te leveren en toe te dienen. Het gaat om specifieke antibiotica of oncologische geneesmiddelen voor intraveneus of intramusculair gebruik en om medicatie die hier direct mee gerelateerd is (bv. een anaestheticum nodig voor de toediening). Die geneesmiddelen zijn trouwens vaak enkel terugbetaalbaar in ziekenhuizen. Bovendien mogen ze enkel bij de patiënt thuis worden geleverd en toegediend tijdens de behandelingsduur die anders in het ziekenhuis had moeten plaatsvinden.

Het is dus geenszins de bedoeling dat ziekenhuizen courante geneesmiddelen afleveren aan ambulante patiënten. Dat blijft de taak van de officina-apotheker. We zullen dit uiteraard goed blijven opvolgen en we vragen jullie om daar ook aandachtig voor te zijn. Laat het ons weten indien je zouden merken dat er buiten die specifieke en goed omkaderde scope gewerkt wordt. APB blijft er daarnaast ook voor pleiten dat de officina-apotheker transparant en liefst digitaal kan consulteren welke geneesmiddelen vanuit of in het hospitaal werden of worden toegediend.

Ook omgekeerd

APB blijft er tevens voor ijveren dat sommige geneesmiddelen die vandaag enkel worden terugbetaald en afgeleverd in het ziekenhuismilieu, op termijn ook via de officina zouden kunnen worden afgeleverd en terugbetaald, om de toegankelijkheid en continuïteit voor de patiënt te verbeteren.