Bescherm elkaar tegen luchtwegeninfecties 

In deze tijd van het jaar circuleren de wintervirussen (Covid-19, influenza, RSV) massaal. Gelukkig kunnen enkele eenvoudige acties de verspreiding ervan beperken en u er beter tegen beschermen:

  • Het regelmatige wassen van de handen
  • Het ventileren van gebruikte ruimtes
  • Thuisblijven bij ziekte
  • Een masker dragen bij symptomen
  • En tenslotte, zich laten vaccineren

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze acties uitvoeren. De “Risk Management Group” van de FOD Volksgezondheid heeft daarom een digitale poster gelanceerd, getiteld “Bescherm uzelf tegen luchtwegeninfecties”, om de bewustwording te vergroten. Deze posters zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. GGC nodigt u uit deze uit te printen en in uw apotheek op te hangen.

U vindt ze hieronder: