Blauwe maart 2024 : herlancering campagne dikkdedarmscreening!

In 2023 maakten je inspanningen om de campagne van screening naar dikkedarmkanker in de kijker te zetten bij je patiënten wel degelijk het verschil. Steun ook in 2024 deze vroegtijdige opsporing naar dikkedarmkanker! Een jaar volstaat echter niet om deze aandoening uit de wereld te helpen. De continue ondersteuning van zorgverleners is nodig om vermijdbare sterfte door deze kanker te voorkomen.

De maand maart staat in het teken van screening: dé gelegenheid bij uitstek om terug te gaan sensibiliseren en om iFOBT-testkits af te leveren.

Om je hierbij te helpen heeft Bruprev campagnemateriaal voorbereid om in je apotheek te gebruiken of via je sociale media te verspreiden. De link naar dit materiaal vind je hieronder.

Vergeet ook niet om proactief na te kijken of je patiënt in aanmerking komt voor een gratis test door systematisch hun rijksregisternummer op de website van Bruprev in te tikken via het menu “Heb ik recht op een colotest?”