Darmkankerscreening : Honorarium voor aflevering van de iFOBT “Colotest” kit

Beste apothekers,

Zoals u weet, gaat het project darmkankerscreening in 2023 een nieuwe fase in. Eén van de kenmerken van deze nieuwe fase is de invoering van een honorarium voor aflevering van de iFOBT “Colotest” kit (CNK 5520-762).

Dit honorarium versterkt de rol van de apotheker die van cruciaal belang is voor de bewustmaking van de patiënten en het correcte gebruik van de kit. Deze nieuwe fase gaat van kracht op 1 januari 2023 en de CNK kan worden gebruikt door alle apotheken in de 19 Brusselse gemeenten. Hieronder vindt u de te volgen procedure om deze vergoeding te ontvangen.

Het gaat er natuurlijk niet alleen om de test aan de patiënten te verstrekken, maar vooral ook om hun het gebruik van de test uit te leggen en ervoor te zorgen dat zij de test daadwerkelijk uitvoeren. Het is ook belangrijk om te controleren of uw patiënt in aanmerking komt en hem eraan te herinneren dat de test slechts om de twee jaar mag worden gedaan.

AFLEVERING / FACTURATIE

  1. De apotheker verifieert of de begunstigde recht heeft op de test, hetzij op basis van de
    uitnodigingsbrief, hetzij door controle op de webpagina https://www.depistagecancer.be/bxl/ aan de hand van zijn NISS-nummer.
  2. Voor verzekerde patïenten:

De apotheker maakt een fictief voorschrift aan met de volgende gegevens voor zijn TD:          *Naam patiënt

*Naam arts = dummy arts (1-00001-06-999)

*CNK 5520762 = Colotest

De instructies staan op de achterkant van de blauwe omslag.

  1. Voor niet-verzekerde patïenten:

De apotheker maakt een fictief recept met de volgende gegevens voor zijn TD:

  • Naam patiënt = naam van de apotheker-titularis
  • Naam arts = dummy arts (1-00001-06-999)
  • CNK 5520762 = Colotest

De instructies staan op de achterkant van de blauwe omslag.

 

  1. De apotheker ontvangt een afleveringsvergoeding (3,00 € per aflevering, incl 6% btw), die onder meer bestaat uit het sensibiliseren tot en het uitleggen van het belang van screening, informatie over het uitvoeren van de kit en het belang van uitvoering vóór de vervaldatum.

CENTRALISATIE VAN DE FACTURATIE

BRUPREV heeft gekozen voor pharmacy.brussels voor de centralisatie van de facturatie. Wij zorgen voor de coordinatie tussen BRUPREV en uw tariferingdienst, en zorgen dat uw honorarium betaald wordt.

VRAGEN

Hebt u nog vragen? Aarzel niet om ons per mail te contacteren: team@pharmacy.brussels

Meer info hier.