Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD): waarom?

Het GFD biedt u op ieder moment de volledige medicatiehistoriek van elke patiënt (die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven). Hierdoor kunt u geneesmiddelen nog veiliger afleveren en de kwaliteit van uw farmaceutische zorg verbeteren.

Neem bijvoorbeeld een niet-gekende patiënt die zich tijdens uw wachtdienst aandient voor een geneesmiddel dat een reëel risico inhoudt op ernstige interacties. Of een patiënte die af en toe langskomt voor voorschriftvrije medicatie, een maagzuurremmer of een ontstekingsremmer. De inzage in hun volledige medicatiehistoriek laat u toe om de gevraagde producten in alle veiligheid af te leveren, zowel die op voorschrift als de voorschriftvrije geneesmiddelen. Alleen het apotheekkanaal kan die garantie bieden. Het GFD is dan ook een onmisbaar instrument van strategisch belang, dat de positie van de apotheker in de eerstelijnszorg zal versterken.

De ontplooiing van het GFD is van cruciaal belang, zowel voor de gezondheid van de patiënt als voor het imago en de meerwaarde van de apotheker. De sleutel hebt u zelf in handen.
We rekenen erop dat u zich hierbij aansluit. Het GFD is uw verdienste. Het succes ervan hangt af van u. Van elk van u. Hoe meer apotheken, hoe groter de draagwijdte en de meerwaarde van het GFD. Aan u nu om de stap te zetten.

Hoe activeer ik het GFD in mijn apotheek?

Voor de activering van GFD in uw apotheek is geen bijzondere hardware of installatie vereist. We maken het u zo gemakkelijk mogelijk. De ‘connector’, de toegangspoort zeg maar van de apotheek naar de centrale databank van het GFD, is klaar. Alle softwarehuizen hebben deze connector in hun softwarepakketten geïmplementeerd, of zijn hier volop mee bezig. Alles is in gereedheid gebracht om het GFD te lanceren. U hoeft alleen het startschot nog te geven: uw ‘GO!’

1. Teken het FarmaFlux contract
Om het GFD te activeren, moet u eerst het uitbestedingscontract met FarmaFlux ondertekenen. Het contract moet door de titularis worden ondertekend. Klik hier om het contract te downloaden.

Als u dit document hebt ingevuld, kan u het versturen:

per e-mail naar registration@farmaflux.be
per fax naar 02/285.42.85 (met de vermelding ‘t.a.v. FarmaFlux’)
met de post naar Marc Buckens p/a FarmaFlux – Stevinstraat 137, 1000 Brussel
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marc Buckens (marc.buckens@apb.be) of Tom Henkens (tom.henkens@apb.be).

2. Activering van het GFD
Zodra FarmaFlux uw formulier ontvangt, activeren ze de connectie tussen uw apotheek en het systeem voor de gegevensinzameling van het GFD.

Vervolgens krijgt u een attest waarin dit wordt bevestigd. Met dit attest kunt u uw softwarehuis vragen om de ‘connector’ te activeren, zodat uiteindelijk uw apotheeksoftware in staat is om het GFD van een patiënt te raadplegen. Contacteer hiervoor uw softwarehuis.

Waarom FarmaFlux?
FarmaFlux is een overkoepelende organisatie opgericht vanuit de beroepsverenigingen en met als doel de veiligheid en de uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken te beheren. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier is daar een voorbeeld van.

Het uitwisselen van farmaceutische gegevens is een delicate zaak. Een sluitende beveiliging van de informatiestromen is daarbij van cruciaal belang. Zowel de privacy van de patiënt als van de apotheker moet absoluut verzekerd zijn. APB en de lokale beroepsverenigingen zijn ervan overtuigd dat deze voorwaarden het best gewaarborgd zijn wanneer alle gegevens volledig en uitsluitend beheerd worden door de beroepsgroep zelf.

Om de autonomie en de onafhankelijkheid van de apotheker te vrijwaren, hebben de beroepsverenigingen gezamenlijk FarmaFlux opgericht. Deze vzw heeft twee essentiële taken: de kwaliteit en de beveiliging van de gegevens garanderen. FarmaFlux heeft een concept ontwikkeld dat een beveiligde en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling garandeert en dat in elke apotheeksoftware geïntegreerd kan worden.

De bijdrage voor het gebruik en het onderhoud van de vereiste technische infrastructuur is geplafonneerd op € 10 per maand en per apotheek, ongeacht het aantal toepassingen.

Meer inlichtingen?

www.farmaflux.be
Contacteer Marc Buckens (marc.buckens@apb.be) of Tom Henkens (tom.henkens@apb.be).