Griep- en COVID-19-vaccinatie: waar staan we?

De herfst kent een vliegende start. Meer en meer patiënten komen naar onze apotheken om zich te laten vaccineren of met vragen over de griep- en COVID-19-patiënten. Een stand van zaken:

Nog steeds veel aandacht voor COVID-19

Net als vorige jaren besliste de COCOM om de grote middelen in te zetten voor de COVID-19-vaccinatiecampagne. Een meer dan goede beslissing nu het aantal besmettingen terug in stijgende lijn is.

Omdat er in Brussel geen vaccinatiecentra meer zijn, gebeurt de vaccinatie volledig in de eerstelijnszorg. Jullie inzet is daarom meer dan waardevol. Bovendien verdwijnt vanaf dit jaar de notie van een volledig vaccinatieschema (eerste, tweede dosis en vervolgens eerste booster, et cetera) en wordt het vervangen door een jaarlijkse prik (net als bij de griep).

Naar doelgroepen toe vraagt de COCOM aan apothekers om bijzondere aandacht te hebben voor personen tussen de 50 en 65 jaar, personen met overgewicht, rokers, mensen met weinig lichaamsbeweging of die problemen met alcohol- en drugsmisbruik hebben.

De apotheken waar men gaat vaccineren zijn klaar voor deze nieuwe campagne want twee weken geleden kregen ze een levering van het nieuwe Comirnaty XBB 1.5 ADULT vaccin, dat aan de Eris-variant is aangepast (variant die op het ogenblik het meest circuleert), maar eveneens aan andere varianten.

Tot slot organiseerde het Franstalige navormingsinstituut voor apothekers SSPF (Société Scientifique des Pharmaciens Francophones) op 7 september laatstleden een webinar met alle informatie die je rond vaccinatie nodig hebt. Je kan de video via deze link bekijken.

Wil je in je apotheek gaan vaccineren?

De COVID-19-vaccinatie in het Brussels Gewest kadert in het Vacci-Pharma-project, in een partnership met pharmacy.brussels. Kandidaat-apotheken kunnen dit formulier invullen.

Alle informatie over dit project kan je hier terugvinden.

Materiaal ter ondersteuning van deze campagne

De Brusselse overheid stelt materiaal ter beschikking om jullie patiënten te sensibiliseren voor een COVID-19-vaccinatie:

  • Een set van post-its om patiënten te herinneren aan de datum van hun vaccinatieafspraak
  • Affiches met informatie over hygiënemaatregelen om de verspreiding van luchtweginfecties tegen te gaan.

De COCOM stelde eveneens een geheugensteuntje op met alle belangrijke informatie over deze campagne.

Jullie krijgen al dit materiaal via de post toegestuurd. Eerstdaags komt dit bij jullie toe. Op de website http://coronavirus.brussels vinden jullie dit materiaal eveneens.

En wat met de griep?

Het is nog niet zeker of de apotheker ook het griepvaccin zal mogen toedienen want het wetsvoorstel moet nog in het parlement worden gestemd op het einde van de maand september. Krijgt dit voorstel de meerderheid van de stemmen, dan gebeurt de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad omstreeks 15 oktober. Of de apotheker een griepprik mag zetten zal dus afhangen van een beslissing van de wetgever.