Griepvaccinatie: een Brusselse sensibilisatiecampagne

De jaarlijkse griepvaccinatiecampagne komt in een zeer belangrijke fase aangezien het aantal griepgevallen de komende weken waarschijnlijk sterk zal stijgen. 

Enkele nuttige herinneringen over deze campagne

Vaccinatie is dit jaar bijzonder belangrijk om een dubbele epidemie van griep en COVID-19 deze winter te voorkomen. Het is mogelijk om in de twee Brusselse vaccinatiecentra (Pachéco of Molenbeek) tegen beide ziekten tegelijk gevaccineerd te worden.

Het vaccin voor risicodragers wordt grotendeels vergoed, wat betekent dat zij alleen het eigen risico hoeven te betalen, namelijk ongeveer 4 euro (2 euro voor BIM).

Een Brusselse sensibilisatiecampagne

Apothekers, die het vaccin sinds twee jaar zonder voorschrift mogen afleveren, spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de vaccinatiegraad. Toch daalt het aantal afgeleverde griepvaccins in Brussel al merkelijk  twee jaar.

Gezien deze situatie hebben pharmacy.brussels en de GGC hun krachten gebundeld om een sensibilisatiecampagne voor patiënten te lanceren. De campagne moet de motivatie om zich te laten vaccineren vergroten, vooral bij risicopatiënten (voornamelijk 50-plussers, zwangere vrouwen, chronisch zieken, mensen met een Body Mass Index van meer dan 35 en gezondheidswerkers).

De campagne omvat een radiospot, waarin patiënten eraan herinnerd worden hoe eenvoudig het is om zich te laten vaccineren, en een persbericht.

Materiaal om u te helpen uw patiënten voor te lichten

Naast deze tools voor de pers hebben pharmacy.brussels en de GGC ook posters (in het Frans en in het Nederlands) en animaties voor 16:9-schermen ontwikkeld om u te helpen uw patiënten te sensibiliseren. Al dit materiaal is beschikbaar op onze website. 

Wij vragen u om ze te gebruiken in uw apotheek. De succesvolle uitvoering van deze bewustmakingsmissie zal een verder teken zijn van het professionalisme en het vermogen van onze sector om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Sensibilisatiemateriaal