Griepvaccinatiecampagne, een belangrijke periode voor de apotheker

Op 15 oktober laatstleden werd het startshot gegeven voor de jaarlijkse sensibiliseringscampagne voor de griepvaccinatie. Bedoeling van deze campagne is om de burgers en vooral om de risicopersonen aan te sporen om zich te laten vaccineren.

Hiervoor kunnen ze het vaccin in de apotheek verkrijgen zonder medisch voorschrift. Hoewel de patiënten nog steeds naar hun huisarts moeten gaan om de griepprik te laten zetten, is de aflevering van het vaccin zonder voorschrift een opportuniteit die je als apotheker niet mag missen.

Het eenvoudige initiatief van de apotheker om te sensibilseren verandert hierdoor in een actieve rol bij het afleveren van een griepvaccin.

We herinneren jullie eraan dat de COVID-19-vaccinatie door de apotheker er ook is gekomen door het geleidelijk opvoeren van de verantwoordelijken van de apotheker. Het is aan ons om aan te tonen dat we bereid om een nog belangrijkere rol te spelen door op zo’n optimaal mogelijke manier deze missie uit te voeren.

Het vaccin voor de personen uit de risicogroepen is grotendeels terugbetaald, enkel het lidgeld van ongeveer 4 euro moet worden betaald. Nog aangeven dat een griepvaccinatie dit jaar toch wel heel belangrijk zal zijn om een deze winter een dubbele epidemie van griep en van COVID-19 te vermijden.

Adviseer aldus je patiënten om zich te laten vaccineren (vooral deze uit de risicogroepen). APB heeft informatieaffiches (in het Frans en in het Nederlands) gemaakt om je hierbij te helpen.

Tot slot heeft ook de Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF) haar Franstalige e-learning over griepvaccins en pneumokokkeninfecties geüpdatet.