Het mondmasker is niet langer verplicht in apotheken

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (FOD) heeft woensdag de verplichting tot het dragen van een mondmasker in zorginstellingen afgeschaft.

Die algemene verplichting wordt vervangen door een systeem met 3 niveaus, afhankelijk van de viruscirculatie:

  • Niveau 1: de epidemiologische situatie is onder controle. In dit niveau zijn geen mondmaskers aanbevolen, tenzij bij patiënten met symptomen van een luchtweginfectie en bij immuungedeprimeerde patiënten.
  • Niveau 2: toenemende circulatie van respiratoire pathogenen (ziekteverwekkers van de luchtwegen) dat mogelijks leidt tot een druk op het gezondheidszorgsysteem. In dit niveau worden mondmaskers aanbevolen bij interactie tussen zorgverlener en patiënt. Het gaat hier om een gericht gebruik van de mondmaskers om zorggerelateerde overdracht van een virus naar patiënten te voorkomen. We bevinden ons vandaag op dit niveau.
  • Niveau 3: hoge circulatie van pathogenen met mogelijke overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. Mondmaskers worden hier aanbevolen voor iedereen tewerkgesteld in de zorgsector en in het geheel van zorginstellingen waaronder ook de administratieve en logistieke ruimtes om de continuïteit in de gezondheidszorg te beschermen.

Het huidige niveau is niveau 2, wat betekent dat nog steeds maskers nog steeds wordt aanbevolen bij zorgverlening waarbij nauw contact nodig is.

Meer informatie vindt u in het APB-nieuws.