Hoe kan je midazolam bestellen?

De problemen rond de beschikbaarheid van midazolam zijn helaas nog niet de wereld uit. In APBnews van 20 mei signaleerde APB al dat je in geval van nood rechtstreeks contact kan opnemen met de firma Medista (met akkoord van het FAGG) voor leveringen van midazolam. Aangezien het om een essentieel geneesmiddel gaat voor de behandeling van COVID 19 en bij palliatieve zorg, er nog steeds een tekort is, wordt dit rechtstreeks kanaal natuurlijk gereserveerd voor uitzonderlijke en dringende gevallen.

Dat betekent dat:

  • je eerst contact hebt opgenomen met je gebruikelijke groothandelaar-verdelers en in geval van onbeschikbaarheid via de reguliere weg;
  • de bestelde hoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid die nodig is om aan dringende voorschriften te voldoen*;
  • je enkel deze template kan gebruiken om je bestelling in te vullen en vervolgens per e-mail te versturen naar strategicstock@medista.be.
  • Je kan bij de firma Medista uitsluitend terecht voor midazolam en niet voor andere geneesmiddelen.

*Het FAGG kan controles uitvoeren om te verzekeren dat het om een dringende onbeschikbaarheid gaat volgens de beschreven voorwaarden.
(Bron : APB)