Interview met Céline Bouffioux, nieuwe TD-directeur

Nieuws van de directie van de tariferingsdienst

Na enkele maanden trouwe dienst geeft de directeur ad interim van onze tariferingsdienst de fakkel door aan Céline Bouffioux.

Céline heeft heel wat ervaring op het terrein en zal het uitstekende reputatieniveau van je TD hoog houden door de banden tussen apothekers en de tarifering te versterken.

Wil je meer weten over de loopbaan van onze nieuwe collega? We stelden haar enkele vragen zodat ze zich aan jullie kan voorstellen. Lees haar interview hieronder.

Dag Céline en dank alvast om tijd vrij te maken om enkele vragen te beantwoorden

Kan je in het kort je parcours beschrijven en uitleggen waarom je voor het beroep van apotheker hebt gekozen?

Mijn interesse in de medische sector komt van mijn vader die arts is in Fleurus. Ik zocht echter naar een job die niet te chirurgisch is, maar eerder wetenschappelijk en met persoonlijke contacten met patiënten.

Mijn ouders hadden een goed contact met de apotheker in de buurt en hij stelde me voor om kennis te maken met de wereld van de apotheek. Een belofte die voor mij een eerste keer uitkwam toen ik in het laatste jaar van mijn middelbare school zat.  Ik mocht een dag meelopen in de apotheek en alles observeren. Na die dag was ik overtuigd.

Het daaropvolgende jaar begon ik aan de Naamse universiteit met de bacheloropleiding, gevolgd door een master aan de UCLouvain.

Tijdens mijn studie aarzelde ik eventjes om de richting van de klinische biologie in te slaan, maar na een stage van zes maanden in een apotheek besloot ik om in die richting verder te gaan. Ons beroep is het enige dat wetenschap, praktijk en persoonlijke contacten combineert.

Kortom, eenmaal ik mijn diploma op zak had, ben ik in verschillende apotheken aan de slag geweest, vooral in Brussel en in de rand.

Kan je ons iets meer vertellen over je ervaring in de apotheek? Welke lessen heb je eruit getrokken, met name het contact met de patiënten en andere zorgverleners?

Over het algemeen was het best een positieve ervaring. Zoals ik zei, de diversiteit van het beroep van apotheker maakt het net zo interessant. Persoonlijk had ik een voorkeur voor magistrale bereidingen en teammanagement.

Ik ben er eveneens fier op om deel te mogen uitmaken van de meest toegankelijke zorgverleners. Zo komen we in contact met patiënten met uiteenlopende sociaal-culturele profielen. Dit is een meerwaarde voor ons beroep.

De apotheek waar ik het langste aan de slag was (acht jaar) bevond zich in een welstellende buurt, net op de grens van sociale woonbouw. Zo kwamen we in contact met een heel gevarieerd patiëntenbestand.

Een andere apotheek bevond zich net naast een ziekenhuis. Zo hadden we heel nauwe contacten met het personeel van dat ziekenhuis in het kader van een project om de continuïteit van zorg te waarborgen (in het bijzonder in oncologie).

Welke waren de belangrijkste uitdagingen waarmee je bent geconfronteerd?

Naast COVID-19, die voor zowat iedereen een bijzonder moeilijke periode was, was voor mij de meest intense periode de start van mijn loopbaan op de werkvloer.

Bij wijze van voorbeeld: tijdens mijn eerste stagedag werd ik vaker met merknamen dan met de namen van moleculen geconfronteerd. Dat was tamelijk onthutsend!

Op het vlak van tarifering is de situatie gelijkaardig. De eerste keer dat je een voorschrift voor zuurstoftherapie onder ogen krijgt, vraag je je af wat men nu eigenlijk van je wil.

In het algemeen hebben we een stevige wetenschappelijke opleiding maar op het vlak van communicatie en beheer konden we beter worden voorbereid.

Gelukkig vullen de opleidingen die de sector organiseert deze leegte op. Ik denk hierbij met name aan de opleidingen over communicatie in de apotheek die pharmacy.brussels organiseert. Deze opleidingen zijn heel nuttig want ze helpen ons een empathische maar toch wel heel professionele houding aan te meten naar de patiënt toe.

Waarom besloot je om te solliciteren naar de functie van directeur van onze tariferingsdienst?

Ik hou ervan om de onderliggende logica achter bepaalde regels te begrijpen. In de dagdagelijkse praktijk van een apotheek hebben we weinig tijd om ons te informeren over de onderliggende beweegredenen van reglementeringen in onze sector.

Door mijn ervaring in de apotheek kende ik reeds pharmacy.brussels en om dit alles te ontdekken leek het me een goed idee om deel van het team uit te maken. Van zodra ik de vacature zag, besloot ik om de stap te wagen.

Wat zijn je eerste indrukken? Heb je reeds projecten voor onze tariferingsdienst in gedachten?

Ik ben een drietal weken geleden begonnen. Ik moet nog heel wat kennis opdoen, maar dat beantwoordt perfect aan mijn verwachtingen. Ik zal dus de tijd nemen om mij verder in de materie te verdiepen en om kennis te maken met het team vooraleer concrete projecten te lanceren.

Dit gezegd zijnde, ik denk dat een interessante werkpiste wel eens het versterken van de banden tussen onze tariferingsdienst en de apothekers op het terrein kan zijn. Ik bemerk dat weinig apothekers een heldere kijk hebben op wat er op onze tariferingsdienst gebeurt. Het enkele directe contact dat ze met onze dienst hebben, is de stem aan de andere kant van de lijn. De organisatie van een bezoek aan onze tariferingsdienst zou op dat vlak misschien wel kunnen helpen.

Bovendien zou bepaalde informatie op een meer intensere manier moeten worden medegedeeld (eventueel via opleidingen, zoals dat bij zuurstoftherapie het geval was).

Welke hoop koester je voor de sector?

Ik hoop dat we door middel van projecten die de weg effenen voor nieuwe missies we ons beroep verder kunnen ontwikkelen, zoals bij Vacci-Pharma het geval was. Dat is noodzakelijk om onze rol daadwerkelijk te erkennen en om af te geraken van ons imago als “verkoper van doosjes”.

We hadden het voornamelijk over de wereld van de apotheek. Om te eindigen heb ik eerder een persoonlijke vraag in petto. Je hebt blijkbaar een passie voor knutselen. Klopt dit?

Ja, in mijn vrije uren knutsel ik. Op school zeiden ze me dat ik voor een artistiek of een wetenschappelijk beroep moest kiezen. Ik koos voor mijn loopbaan voor de wetenschappelijke kant en voor mijn hobby een eerdere creatieve kant.

Dit gezegd zijn, ik denk dat ik mijn creativiteit ook kan aanwenden voor een vernieuwende vereniging als pharmacy.brussels.

Je krijgt het slotwoord. Heb je een boodschap voor onze apothekers?

Ja, ik wil hen zeggen dat we alles in het werk stellen om zo snel en efficiënt mogelijk hun vragen te beantwoorden. Bovendien doen we er steeds alles aan om continu de kwaliteit van onze diensten te verbeteren om een topservice te kunnen aanbieden!