Kennismakingsstages om andere aspecten van de zorgsector te ontdekken

Het Kenniscentrum WWZ, Bru-stars Crosslink en de eerstelijnszone BruZEL organiseren kennismakings- en uitwisselingsstages voor werknemers in de sector van welzijn, leven en zorg. Bedoeling van deze stages is het aanmoedigen van samenwerking, het vergroten van de expertise bij de medewerkers om samen tot de beste zorg en wederzijdse hulp te komen. Het is eveneens een mooie gelegenheid om uw professioneel netwerk uit te breiden.

Concreet gaat het hier om korte stages van een (halve) dag waarbij een professional die een ander beroep uitoefent uw beroep kan ontdekken (in dit geval het beroep van apotheker in een apotheek) terwijl u zich kan onderdompelen in zijn beroep in zijn of haar werkomgeving.

Om aan dit programma deel te nemen moet u beschikbaar zijn om een (halve) dag in een andere zorgomgeving mee te draaien, maar u moet ook ermee instemmen om een andere zorgverstrekker in uw apotheek te ontvangen.

Als gastheer/-vrouw heeft u de vrijheid om de (halve) dag in te plannen zoals u wenst. Zo kan u bijvoorbeeld de bezoekers uw organisatie uitleggen, tonen hoe u werkt of laten kennismaken met uw tools.

Om uw apotheek als gastorganisatie in te schrijven kan u nog tot 15 januari 2023 de formulier hieronder invullen.

Vanaf de tweede helft van de maand januari zullen de stage-aanbiedingen op de website worden gepubliceerd. Zo kunnen geïnteresseerde personen hun kennismakingsstage kiezen die bij voorkeur doorgaat tussen 20 maart en 30 juni 2023.