Laatste cyclus vaccinatietraject van SSPF dit jaar

SSPF organiseert haar allerlaatste cyclus van ‘traject de vaccination’ in 2022. U kan zich hiervoor inschrijven op de website van de SSPF via de knop « Inscription aux formations » (bovenaan rechts op de homepagina). Gelieve te willen noteren dat om conform te zijn met de wettelijke bepalingen de vaccinatieopleiding aangevuld moeten worden door een inschrijving op de « module réanimation cardio-pulmonaire ». Meer informatie op onze website.

De volledige opleiding duurt 9 uren (vaccinatie: 6 uur en reanimatie: 3 uur). Ze bestaat uit twee webinars:

  • Vaccinatieprincipes voor apothekers (Prof. Dr. Van Laethem – Sint-Pieterziekenhuis)
  • Preventie en aanpak van ongewenste events na vaccinatie (Prof. Dr. Van Pee – UCL)

Deze webinars zijn vrij toegankelijk, maar u moet deze voor 5 december bekijken. Op die datum krijgt u een evaluatieformulier toegestuurd dat u binnen de 72 uren moet invullen. Begin 2023 zal een beperkt aantal praktische sessies worden ingepland.

Na de inschrijving op de SSPF-website moet u drie theoretische videoboodschappen van ieder 20 minuten bekijken vooraleer u toegang krijgt tot de praktische sessies (reanimatie op een pop).

Aan elke deelnemers wordt een bijdrage van 60 euro (alles inbegrepen) gevraagd. U kan aanspraak maken op een financiële tussenkomst van het Fonds 313*.

Inschrijven voor de opleiding: https://www.sspf.be/fr/s-incrire-aux-formations.html?IDC=60#.Y3-IaBSZNEY