Meer dan 120 personen namen deel aan de vorming over screening naar dikkedarmkanker

Op maandag 28 november laatstleden ging een online-opleiding door over de screening naar dikkedarmkanker. Zo’n 128 personen namen eraan deel, waaronder het voltallige Bestuursorgaan van pharmacy.brussels.

Onze covoorzitter Ann Herzeel nam de inleiding voor haar rekening. Daarna legde Dr. Burrion van Bruprev tijdens een sessie van 45 minuten het belang uit van preventie van dit type kanker. Hij ging verder in op de screeningsprocedure en gaf uitleg over het afleveringshonorarium voor de apotheker. Na de opleiding volgde een heel boeiende interactieve discussie.

Deze opleiding werd op video opgenomen en is verkrijgbaar op aanvraag.

Sinds drie jaar werken pharmacy.brussels en Bruprev samen in het kader van het screeningsproject naar dikkedarmkanker.

Jammer genoeg komt deze ziekte heel vaak voor want 1 persoon op de 20 in de leeftijdscategorie van 50 tot 74 jaar krijgt hiermee te maken. De mortaliteit bedraagt meer dan 30%, maar enkel en alleen als de aandoening te laat wordt opgemerkt en behandeld.

Nochtans is de screening naar deze aandoening heel effectief want het duurt tien jaar tot de grote meerderheid van de poliepen in kanker ontaardt. De tijdige opsporing van deze poliepen helpt om de overleving van een groot aantal personen veilig te stellen.

In Brussel heeft slechts 12,2% van de doelpopulatie een Colotest uitgevoerd. De invoering van een honorarium voor de aflevering ervan door de apotheker moet dit percentage verhogen. Het afleveringshonorarium is de vergoeding van de apotheker voor zijn of haar werk om hiervoor te sensibiliseren.

Het gaat hier bovendien niet alleen om het afleveren van de test, maar men moet er eveneens voor zorgen dat uw patiënten de test ook daadwerkelijk uitvoeren (wat een groot deel echter niet doet na de test te hebben ontvangen). Hiervoor is het belangrijk om hen heel goed de procedure uit te leggen. Ter herinnering, die procedure staat in detail uitgelegd op de website van Bruprev.