Netwerk voor communicatie tussen Brusselse zorgverstrekkers

In tijden waar geïntegreerde zorg een centrale plaats in ons gezondheidssysteem inneemt, is goede communicatie tussen verschillende zorgverstrekkers heel belangrijk. Heel wat projecten willen deze samenwerkingen bevorderen (met name via het Medisch-Farmaceutisch Overleg – MFO).

Onlangs werd een nieuw initiatief met hetzelfde doel opgestart. Het gaat over het netwerk “BxlCare” op basis van de SIILO-app.

SIILO?

SIILO is een beveiligd platform voor de uitwisseling van medische informatie, enkel toegankelijk voor zorgverstrekkers en -instanties. Het platform beantwoordt aan de vereisten van de GDPR-wetgeving en is net zo eenvoudig als meer klassieke berichtendiensten. De app is beschikbaar in meerdere talen (waaronder het Nederlands en het Frans) en je kan de app zowel op je smartphone als op je computer installeren.

Wat ga je op “BxlCare” terugvinden?

Het “BxlCar” netwerk groepeert verschillende soorten zorgverstrekkers van onze regio. Je kan met elkaar berichten uitwisselen, maar je kan eveneens nuttige informatiebronnen raadplegen en deelnemen aan multidisciplinaire infoavonden.

Het volstaat de ondervermelde QR-code te scannen om toe te treden tot dit netwerk. Het is uiteraard nodig om SIILO te installeren om deel van het netwerk uit te maken.