Nieuw Bestuursorgaan

Op 21 juni laatstleden vond onze Algemene Vergadering plaats. Het was de gelegenheid om op het jaar 2022 terug te blikken, een jaar waarin veel is gebeurd, zowel voor onze beroepsvereniging als voor de sector.

Ons activiteitenrapport (beschikbaar via deze link) vermeldt uiteraard de pioniersrol die we in 2022 hebben gespeeld (met name in het kader van het Vacci-Pharma-project) en onze dynamische inzet in andere dossiers. Na de voorstelling van het activiteitenrapport was het tijd om te stemmen over nieuwe leden van onze Bestuursorgaan en de herverkiezing van twee leden van het Bestuursorgaan.

Vijf nieuwe leden die zich voor de Brusselse apothekers zullen inzetten

Dit nieuwe team neemt de leiding van de beroepsvereniging en is verheugd met de komst van vijf nieuwe personen.

  • Apotheker Vinciane Snyers die aan de slag is als adjunct-apotheker in een apotheek in Evere. Daarvoor was ze lange tijd zelf titularis en ze was eveneens actief in de COVID-19-vaccinatiecentra. Altruïsme draagt ze hoog in het vaandel.
  • Apotheker Valérie Lacour is titularis van de Apotheek Square Levie. Ze was vele jaren actief betrokken bij de universitaire opleiding van apothekers aan de UCLouvain en ze heeft een grote passie voor het apothekersberoep.
  • Apotheker Marc Delecluyse is adjunct van de Apotheek ‘N Osseveld in Molenbeek, apotheek die een familiezaak is. Hij neemt actief deel aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in zijn wijk.
  • Apotheker Julien Pignon, een apotheker die rond heel wat projecten met/door/van apotheken werkt.
  • Apotheker Redouin El Khannous, titularis van de Apotheek Secundum Artem en vicvoorzitter van de Provinciale Raad van de Franstalig Brabant van de Orde van apothekers.

De andere leden (apothekers Hanin Al Buni, Sven Bracke, Fatima Channouri, Sophie Etienne, Annick Govaert, François Haegeman, Ann Herzeel en Fatima Zohra Khayar), met uitzondering van Julian Jehaes (die beslist heeft om meer tijd met zijn twee kinderen door te brengen) blijven zich verder inzetten in ons Bestuursorgaan. Ze zijn heel enthousiast om met de nieuwe leden op en dynamische manier binnen pharmacy.brussels samen te werken.

In volgende nieuwsbrieven zullen we onze nieuwe leden van het Bestuursorgaan meer in detail voorstellen. Bovendien zul je bemerken dat ons team een mooie weerspiegeling is van de diversiteit van ons Gewest en dat van ons beroep.

Covoorzitter: Sophie Étienne neemt de fakkel over

In de week na de Algemene Vergadering volgde een eerste vergadering van het nieuwe Bestuursorgaan om de nieuwe samenstelling van het Permanent Bureau te stemmen.

Julian Jehaes had beslist om zijn mandaat ter beschikking te stellen. Voormalig secretaris Sophie Etienne zal zijn plaats als covoorzitter innemen, aan de zijde van Ann Herzeel. Haar zin voor ethiek en haar interesse voor permanente navorming zijn onmisbare pijlers om de rol van apotheker als meest toegankelijke zorgverlener, te versterken.

Valérie Lacour, die net verkozen was als lid van het Bestuursorgaan, wordt de nieuwe secretaris. Schatbewaarder Annick Govaert laat haar plaats voor Julien Pignon, eveneens een nieuw lid. We danken Annick voor haar uitstekend geleverd werk en Julian voor zijn inzet, in het bijzonder voor zijn belangrijke rol als tijdelijk directeur van onze Tarificatiedienst.

Een sterk team om uitdagingen aan te gaan 

Dit nieuwe team zal er alles aan doen om de plaats van de apotheker in het Brusselse gezondheidslandschap te blijven waarborgen. Het team zal zich met volle aandacht moeten richten op de vele projecten (Dikkedarmscreening, noodanticonceptie, vaccinatie, et cetera).

Het is een jaar met vele uitdagingen voor onze beroep, maar ook de 130 jaar van pharmacy.brussels (een verjaardag die we met jullie in september zullen vieren).

De leden van het team zullen het werk van de oprichters verderzetten, dat van een sterke beroepsvereniging in de geschiedenis van ons beroep.