Nieuws voor farmaceutisch-technisch assistenten

De Associatie Farmaceutisch Technisch Assistant België/Assistent Pharmaceutico-Technique Association (AFPTAB) heeft je hulp nodig om twee belangrijke berichten aan je assistenten in je apotheek door te geven.

Hernieuwing van de vertegenwoordiging bij FOD Volksgezondheid

AFPTAB is op zoek naar kandidaten om haar te vertegenwoordigen bij de Technische Commissie van paramedische beroepen en bij de Federale Raad van paramedische beroepen (twee instellingen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid). Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met Aline Henneuse, voorzitter van AFPTAB op het volgende e-mailadres: aline.henneuse@afptab.be. Meer informatie in de brief van AFPTAB en de oproep van de FOD Volksgezondheid.

Flexi-jobs in apotheek?

AFPTAB wenst je mening te kennen over een eventuele uitbreiding van flexi-jobs om in de sector van de apotheek in te zetten.

Daarom werkte AFPTAB een enquête uit met de vraag om deze in te vullen. Je kan die via deze link openen.