Opgelet voor de verspreiding van cutane difterie

Op Europese schaal waren er de laatste maanden bijna 70 gevallen van difterie (waaronder één overlijden), waarvan 13 bevestigde gevallen van cutane difterie sinds september laatstleden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ging hier vooral over jonge migranten afkomstig uit Afghanistan en die nooit een vaccinatie kregen.

Op dit ogenblik gaat de prioriteit naar de detectie van de gevallen, hen te testen en te behandelen, naar het toedienen van vaccins en het aanmelden van de gevallen aan de bevoegde autoriteit (GGC voor ons gewest). Lees de omzendbrief.

Aandachtspunten :

Op 24 november laatstleden heeft de GGC, in samenwerking met haar operationele partner de Kliniek Sint-Jan, een vaccinatielijn tegen difterie opgezet in het Pacheco-vaccinatiecentrum (Pachecolaan 42, 1000 Brussel). Dit tijdelijke initiatief biedt vaccinatie aan personen die internationale bescherming vragen en die geen toegang hebben tot het reguliere zorgsysteem.

Bovendien moeten u en uw medewerkers er zich van vergewissen zelf in orde te zijn met de gecombineerde herhaalvaccinatie difterie/tetanos/kinkhoest (te herhalen elke tien jaar) indien u in contact komt met risicopersonen. Ook patiënten die zich in hetzelfde geval bevinden moet u hiervoor warm maken. Mocht dit nodig zijn, verwijs ze door naar hun huisarts.

Klik hier om het bestand te downloaden.