Opnieuw MFO-succes in Dansaertwijk

Na de verplichte pauze omwille van COVID-19 gingen de dynamische medico-farmaceutische overlegmomenten (MFO’s) in april 2022 opnieuw van start, met drie MFO’s in verschillende wijken van Brussel.

Het thema van een van deze MFO’s waren de voorschriften. Op die manier konden huisartsen en apothekers van de Dansaertwijk een eerste contact leggen. Na dit eerste succes kwam de vraag om hiermee verder te gaan om op die manier een langetermijnsamenwerking te kunnen opzetten.

Dit is intussen een feit want de groep kwam eind september nog eens bijeen om te praten over de problematiek van geneesmiddelenmisbruik en verslavingen.
Ongeveer 15 apothekers en huisartsen kwamen af naar dit tweede MFO. Een vertegenwoordigster van een medisch-sociaal centrum nam hieraan ook deel. Dit centrum behandelt personen met een verslaving, in het kader van het LAMA-project. In 2023 zijn alvast een volgende ontmoeting en een evaluatie voorzien.

Wens je in je wijk een overleg tussen apothekers en huisartsen te organiseren? De Coördinatie MFO-Brussel, waarvan UPB-AVB/pharmacy.brussels lid is, kan je bij het plannen ervan helpen.