Lid worden?

Lid zijn van Pharmacy Brussels, dat is genieten van een optimale omgeving om u te ontplooien en u zonder bijkomende zorgen te kunnen concentreren op uw kernactiviteiten!

Onze historiek

De geschiedenis van de vereniging volgt in grote lijnen de geschiedenis van de apotheek in België. De vereniging werd opgericht in 1893, onder de noemer “Belgische Federatie van de Farmaceutische Bedrijven“.

De doelstellingen bij oprichting waren de volgende:

  • Realiseren van een verstandhouding met de Maatschappijen van Onderlinge Bijstand door een farmaceutisch tarief en een reglement op punt te stellen waarin het principe van de vrije keuze unaniem door de toenmalige ziekenfondsen en apothekers werd goedgekeurd.
  • Verenigen van de krachten, om voor het beroep een grotere eerbied en een betere waardering bij de overheden te bekomen. In deze periode klaagden men niet alleen over de onwettige uitoefening van het beroep, maar ook over de medisch-farmaceutische cumul, de afwezigheid van zondagsrust, de commercialisering, het probleem van de specialiteiten en de overvloed aan mutualiteiten en coöperatieven.
  • Voorzien van professionele diensten die de relatie met de mutualiteiten structureerden. Zo werd een van de eerste professionele verwezenlijkingen van de jonge vereniging, de organisatie van de tariferingsdienst die vandaag nog steeds bestaat.

Een jaar later, in 1894, droeg de vereniging bij tot de oprichting van een Tarifaire Commissie, samengesteld uit 5 apothekers en 5 afgevaardigden van de ziekenfondsen. Onze voorgangers hielden zich ook bezig met het afleveren van chemische kwaliteitsprodukten tegen een goede prijs. Daartoe werd de Centrale Vereniging van Chemische Farmaceutiche Produkten te Brussel opgericht, de voorganger van het huidige DGO.

De Federatie organiseerde zich vervolgens in een federatie van acht lokale Verenigingen, verspreid over de gemeenten van Brussel. Zij trad afwisselend op als pionier, partner en uitvoerder van verandering en droeg onder meer bij tot de ontwikkeling van APB, de tariferingsdienst en het tot stand brengen van de wachtdienstregeling,…

In 2009 werd de Federatie omgevormd tot een Vereniging om beter en efficiënter te kunnen antwoorden op de evolutie van onze maatschappij en de nieuwe noden van de onafhankelijke officina-apotheker. De 8 lokale Brusselse verenigingen worden hierbij samengesmolten tot de “Apothekersvereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest“, kortweg UPB-AVB.

Tijdens de tien daaropvolgende jaren was de missie van UPB-AVB om haar leden op elk moment van hun carrière bij te staan en om vele projecten te ontwikkelen die in dienst staan van het beroep. Dit harde werk voor de Brusselse apothekers heeft ervoor gezorgd dat UPB-AVB een nog meer prominente plaats in de regio inneemt, in het bijzonder tijdens de COVID-19-pandemie toen onze beroepsvereniging een belangrijke partner van de Brusselse lokale overheden is geworden. UPB-AVB was eveneens pionier in meerdere belangrijke projecten zoals COVID-19-testing en -vaccinatie door de apotheker.

UPB-AVB is intussen veel meer dan een beroepsvereniging en besloot daarom om haar identiteit te veranderen doordat we een heus aanspreekpunt zijn geworden voor de Brusselse apotheker, met onze nieuwe naam van pharmacy.brussels.