pharmacy.brussels in de kijker op ICIC 2023

pharmacy.brussels nam deel aan de Internationale Conferentie over Geïntegreerde Zorg (ICIC 2023), met meer dan 11.000 deelnemers van over de hele wereld. Onze beroepsvereniging had veel succes met de voorstelling van haar twee belangrijkste projecten: Vacci-Pharma en screening naar colorectale kanker.

Dit event vond plaats van 22 tot 24 mei laatstleden in Antwerpen. ICIC 2023 bracht zorgverleners (met nogal wat apothekers), ziekenfondsen, vertegenwoordigers van publieke overheden en universiteiten samen, en uiteraard ook beroepsverenigingen zoals de onze. pharmacy.brussels liet een heel goede indruk na door de voorstelling van haar twee belangrijkste projecten: Vacci-Pharma en de screening naar colorectale kanker.

Onze covoorzitter Ann Herzeel stelde dit project voor in de Elizabethzaal. Zo kwamen we te weten dat dit project, uniek in de wereld, een belangrijke impact had, met een verhoging van het aantal tests bij de doelgroep.

Heel wat kits afgeleverd in de periode januari-maart 2023

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar 2023 werden er 5.989 kits afgeleverd aan Brusselaars tussen 50 en 74 jaar, waarvan 4.063 kits in de maand maart alleen. De test is een belangrijke stap in de strijd tegen deze aandoening die maar al te frequent voorkomt. Ter herinnering: 1 persoon op de 20 in de leeftijdscategorie 50-74 jaar zal tijdens zijn/haar leven de diagnose van darmkanker te horen krijgen. Hoewel deze vorm van kanker bij een tijdige diagnose goed kan worden behandeld, bedraagt de gemiddelde mortaliteit meer dan 30% en dit door maar al te vaak een laattijdige diagnose.

We danken alle Brusselse apothekers voor de geleverde inspanningen bij deze belangrijke preventieopdracht voor de volksgezondheid. Laten we dit goede werk verderzetten!