pharmacy.brussels op HealthNest-symposium 2023

Apotheker Sophie Etienne, die lid is van ons Bestuursorgaan, en onze covoorzitter Ann Herzeel namen op 12 juni laatstleden deel aan het Healthnest-symposium 2023 rond het thema “Verbetering van gezondheidsgeletterheid en impactvolle partnerships”.

Het ideale moment om ons Picto-Pharma-project voor te stellen om beter met patiënten te communiceren, ongeacht hun taal, kennis over gezondheid of culturele achtergrond.

Het was een bijzonder leerrijke en inspirerende dag, ook van overleg met andere zorgverleners die werken rond de verbetering van de gezondheidsgeletterdheid.