pharmacy.brussels stond voor u klaar in 2022

Bij de start van 2023 bevinden de Brusselse apothekers zich in een historisch unieke situatie, met een rist van nieuwe verantwoordelijkheden die de toekomst van de sector veiligstellen. 

pharmacy.brussels heeft een fundamentele rol gespeeld bij het versterken van de positie van de apotheker. Intern heeft pharmacy.brussels deze nieuwe, centrale rol binnen het Hoofdstedelijk Brussels Gewest bestendigd door aangepaste statuten, alsook een nieuwe naam en bijhorend logo en een gloednieuwe website. 

Terugblik op het jaar 2022, een cruciaal jaar voor ons beroep en voor onze beroepsvereniging. 

pharmacy.brussels? 

Het jaar 2022 stond eveneens in het teken van de interne evolutie van onze beroepsvereniging. De meest zichtbare verandering is die van de naam (en bijhorend logo), van Apothekersvereniging van Brussel (AVB) naar “pharmacy.brussels”. 

Deze naam- en logoverandering is niet alleen iets creatiefs of cosmetisch. Onze evolutie naar een vzw-statuut ging hand in hand samen met een nieuwe en centrale organisatie voor onze sector op het gebied van het Brussels Gewest. Tot slot oogt onze website veel moderner en is die eenvoudiger te consulteren. 

Welke acties heeft pharmacy.brussels het afgelopen jaar uitgevoerd? 

pharmacy.brussels heeft zich ten volle ingezet om apothekers een nieuwe centrale opdracht voor de volksgezondheid aan te bieden: de COVID-19-vaccinatie. Zo was het voor Brusselse apothekers mogelijk om als eerste in ons land te gaan vaccineren. Door de continue samenwerking met de overheden en de belangenverdediging bij deze instanties konden we het meest complete vaccinatiehonorarium van het land verkrijgen. 

Tegelijkertijd bleven we samenwerken met de overheidsinstanties rond het testingverhaal. Algemeen gesproken hebben onze acties de publieke overheden kunnen overtuigen om de eerste lijn vertrouwen te schenken in de missie van de COVID-19-preventie. 

pharmacy.brussels is eveneens betrokken bij andere thema’s, zoals preventie van dikkedarmkanker waarvoor we een afleveringshonorarium voor de colotests hebben kunnen bekomen. 

Bovendien stond bij al deze acties de beroepsontwikkeling centraal. Met de opleiding over communicatie in de officina konden de deelnemers hun ondersteuning van patiënten verbeteren terwijl de partnerships met Liantis, resolut en Fidulife CFG onze leden respectievelijk kunnen helpen bij een vraag over personeelsbeleid, een juridisch probleem of boekhoudkundige vraag. 

Nog geen lid van pharmacy.brussels? 

pharmacy.brussels beschikt over een efficiënte tarificatiedienst als toegevoegde waarde en om uw belangen te verdedigen. Het professionele team van onze tarificatiedienst is sterk lokaal verankerd, vlot beschikbaar aan de telefoon of op afspraak. Leden van onze tarificatiedienst zijn automatisch lid van onze vereniging. 

Het is eveneens mogelijk om enkel lid van onze vereniging te zijn. Om van deze voordelen te genieten, volstaat het om het jaarlijkse lidgeld over te schrijven (251,24 euro, inclusief 21% btw), op onze bankrekening IBAN BE24 6451 6200 0038 – BIC : JVBABE22 met vermelding van het APB-nummer van de apotheek bij de mededeling van de bankoverschrijving.