Externe audit

Lijst van Brusselse auditeurs

Voornaam en naamE-mailadresGSM-nummerTa(a)l(en)
Isabelle Defrancei.defrance@pharmadvance.be+32 479 33 32 69FR
Nathalie Degroefnath.degroef@gmail.com+32 495 64 43 65FR
Sophie Larômesophie_hamelin@yahoo.com+32 496 95 54 21FR
Ann Slabbaertann_slabbaert@hotmail.com+32 472 38 88 51NL/FR

De audit baseert zich op deze 20 punten

 1. Lijst van verplichte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – lijst van verplicht materiaal
 2. Methodologie van de opvolging van bestellingen voor patiënten (continuïteit van zorg)
 3. Stockbeheer
 4. Nazicht van vervaldata (geneesmiddelen, officinale bereidingen, grondstoffen…)
 5. Bereidingszone, protocol, verpakking, etikettering, controle van bereidingen
 6. Controle weegschalen en frigotemperatuur
 7. Onderhoud en conformiteit van aerosols in verhuur
 8. Affichering van prijzen in publieke zone en het updaten ervan
 9. Registratie van voorschriftplichtige geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het farmaceutisch dossier (FD) (en gedeeld farmaceutisch dossier (GFD))
 10. Basis farmaceutische zorg: stellen van vragen (validatie – QuiDAM), posologie en moment van inname, informatie bij eerste aflevering
 11. Vertrouwelijkheidshoekje – GGG (astma, voortraject diabetes)
 12. Huisapotheker – medicatieschema – update
 13. Beschikbare en gebruikte informatiebronnen (TMF, Phil, …)
 14. Klachtenbeheer
 15. Farmacovigilantie (melding ongewenste bijwerkingen “gele fiche”, RMA)
 16. Apotheekpersoneel: organigram, functiebeschrijving, overleg, zelfevalutie, continue vorming
 17. Multidisciplinaire communicatie, samenwerking, contacten (artsen, verpleegkundigen,…)
 18. Informatie over de apotheek en wachtdienst (externe communicatie)
 19. Website en sociale media (Facebook, Instagram)
 20. GDPR – beveiliging van data

PowerPoint-presentatie van de opleiding van 11 januari 2024

Deze presentatie is beschikbaar via deze link.