Praktisch Atelier Pratique

 

pharmacy.brussels lanceert PAP: ‘Praktisch Atelier Pratique’. Het zijn praktijkgerichte opleidingsavonden die pharmacy.brussels organiseert in verschillende wijken van Brussel. Deze PAP workshops, zijn een aanvulling op het reeds door de verschillende organisaties, zoals o.a. IPSA/SSPF, voorgestelde opleidingsaanbod.

Het doel is tweeledig:

  • In een PAP workshop de wetenschappelijke competentie van de apotheker vertalen in een praktisch toegepast, onderbouwd, advies aan de patiënt. In een PAP komt een specifiek onderwerp van onze apotheek praktijk aan bod, en werken we aan de hand van casussen, voorschriften e.d. meer …
  • Door de interactieve aanpak, de uitwisseling van ervaringen tussen collega’s mogelijk te maken, en zo te ondervinden dat we elkaars vaardigheden kunnen versterken, in het belang van een – nog – betere patiëntenzorg.

Het PAP aanbod voor 2023, behandelt twee onderwerpen: voor de zomer een PAP over efficiënt gebruik van bronnen, en in het najaar een PAP over Medication Review, onze nieuwe dienst gestart op 1 april van dit jaar.

Om ervoor te zorgen dat deze evenementen vriendschappelijk en constructief blijven, is de inschrijving beperkt tot 20 apothekers per workshop.

Lancering van PAP’s over effectief gebruik van bronnen

We zijn blij te kunnen aankondigen dat de inschrijvingen nu open zijn.

Abonnement voor toegang tot kwalitatieve informatie

Om je in te schrijven voor het PAP 2023-traject biedt pharmacy.brussels een abonnementsformule aan. Zo kan je deelnemen aan een workshop over het effectieve gebruik van bronnen alsook de PAP-workshop over medicatienazicht die in de herfst zal doorgaan.

Dit abonnement kost 108,9 euros (90 euro zonder btw) voor apothekers die geen lid van pharmacy.brussels zijn. Niet-tariferende leden genieten een voorkeurstarief van 90,75 euro (75 euro zonder btw) terwijl tariferende leden een bijkomende korting krijgen en slechts 60,5 euro (50 euro zonder btw) voor hun abonnement moeten neertellen. Deze tarieven zijn ook van toepassing op uw assistent-apothekers.

Je kan inschrijven door een overschrijving uit te voeren op onze bankrekening (IBAN BE 24 6451 6200 0038) met als mededeling “PAP”, alsook je naam, voornaam en APB-nummer van je apotheek.

Voor leden van onze tarificatiedienst is de procedure eenvoudiger. Eenmaal ingeschreven (via onderstaand formulier) zal de abonnementskost afgetrokken worden van hun eerstvolgende tarificatie.

Hoe inschrijven?

Je kan voor een van de 3 ondervermelde data kiezen door dit formulier in te vullen.

  • Donderdag 25/05 : Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel
  • Donderdag 01/06 : Centre sportif Victoria, Ganshorenstraat 12, 1081 Koekelberg [Tweetalig]
  • Donderdag 08/06 : pharmacy.brussels, Kolonel Bourgstraat 127-129, 1140 Evere [Tweetalig]

De workshops beginnen om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) en eindigen om 22.00 uur.

Van zodra je abonnement in orde is, nemen we terug contact met je op om je inschrijving te bevestigen op de dag die je hebt gekozen. Of als deze reeds is volgeboekt, samen een andere dag te prikken.

Na bevestiging van je inschrijving vragen we je om minstens 48 uur voor aanvang van de workshop waarvoor je bent ingeschreven, ons te verwittigen om eventueel de datum te veranderen of te annuleren.

De workshops van 1 en 8 juni zijn tweetalig terwijl de andere uitsluitend in het Frans zullen doorgaan. Breng je laptop of tablet mee omdat tijdens de workshops er verschillende opzoekingen moeten worden gedaan.

We zijn ernaar uit om je en je collega’s tijdens een van de PAP’s te ontmoeten.

De lijst van nuttige bronnen is beschikbaar

Je kan de lijst van nuttige bronnen vinden op onze website via deze link. Deze lijst is verdeeld in twee tabellen: één voor de belangrijkste bronnen, de andere voor de secundaire bronnen. Elke vermelding in de tabel verwijst naar de website van de bron en bevat een korte beschrijving waarin het nut ervan wordt uitgelegd.