Vacci-Pharma

Brussel | 16/03/2022

Sinds 16 maart 2022 heeft pharmacy.brussels in samenwerking met Vivalis (voormalig de GGC) een project opgestart waarmee de Brusselse apothekers tegen COVID-19 mogen vaccineren. Tientallen apothekers maken reeds deel uit van het project waarbij inwoners van Brussel zich in hun buurt kunnen laten vaccineren.

Je bent op zoek naar apotheek in uw buurt? Raadpleeg onze kaart van apotheken die vaccinaties aanbieden.

Nuttige documenten

[Edit 01/01/2024]

Vacci-Pharma: Aandachtspunten voor gebruik CNK’s

[Update van 01 januari 2024 ter attentie van de apothekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest].

Dit document geeft een overzicht over de nieuwe manieren waarop vaccinatie en vaccinbereiding worden getarifeerd.

Stand van zaken ivm Covid-19 vaccinatie 

[Update van 01 januari 2024 ter attentie van de apothekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest].

Beste apothekers, 

Bij deze wensen wij je meer informatie te geven in verband met de Covid19 vaccinatiestrategie voor 2024. 

Context 2023 

Op basis van de adviezen van de Hoge GezondheidsRaad (HGR), stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een booster voor tegen Covid19 vanaf begin september 2023. 

We maken van de gelegenheid gebruik om enkele belangrijke punten op te lijsten. 

Doelgroep voor de herfstbooster 

De doelgroepen zijn onderverdeeld in 3 risicogroepen. Je vindt hier een duidelijke tabel met deze groepen van dit document. APB heeft een vergelijking gemaakt met de doelgroepen voor de griepvaccinatie, aangezien er veel gelijkenissen zijn. 

Er zijn echter een paar bijzonderheden.

Personen van minder dan 64 jaar die in goede gezondheid verkeren  

Op dit moment en in het kader van de Omikron-varianten, wordt systematische vaccinatie van kinderen, jongeren en volwassenen jonger dan 64 jaar en in goede gezondheid, niet aanbevolen door de HGR. 

De patiënten die dit toch wensen (om welke reden dan ook, reizen inbegrepen) kunnen natuurlijk wel een booster krijgen (de veiligheidsgegevens laten dit toe), maar deze beslissing is uitsluitend gebaseerd op een individuele beoordeling en niet op een wetenschappelijke aanbeveling . 

Interval voor de booster 

Het door de HGR aanbevolen interval voor de booster is 6 maanden en moet minstens 3 maanden zijn. 

Zwangere vrouwen 

Voor elke zwangere vrouw die nog niet gevaccineerd werd, is het advies zo snel mogelijk een volledige primo-vaccinatie te geven en een eerste booster 6 maanden na de primo-vaccinatie 

Ben je nog geen vaccinerende apotheek (Uitsluitend voor Brussel)? 

Als jouw apotheek gevestigd is in het Brusselse gewest, als je voldoet aan de criteria vermeld in het vaccinatie-SOP en als je jouw volledige opleiding tot vaccinator hebt gevolgd, is het belangrijk om een aanvraag in te dienen bij Vivalis (de nieuwe naam van de GGC) om te vaccineren tegen Covid.

Stuur hiervoor een e-mail naar vacci-hub@vivalis.brussels met de gegevens van jouw apotheek, de eigenaar (volledige naam, gsm-nummer, NISS-nummer, INAMI-nummer) en de namen van de vaccinatoren in jouw apotheek.
Apotheken die al eerder hebben gevaccineerd tegen COVID hoeven deze procedure niet te doorlopen. Ze moeten Vivalis wel op de hoogte brengen als de titularis en/of vaccinatoren veranderen.
Wanneer Vivalis jouw gegevens ontvangt, geven zij u een CHU-ID zodat de FOD Volksgezondheid je kunt herkennen als leverings- en opslagpunt van Covid-vaccins.
Vivalis geeft je ook een AP-code die je toegang garandeert tot VaccinNet voor de registratie van Covid-vaccinaties.
Na ontvangst van deze codes ben je klaar om vaccins en spuiten te bestellen op hetzelfde adres vacci-hub@vivalis.brussels.

Door deel te nemen aan de vaccinatiecampagne wordt jouw apotheek vermeld op onze kaart. 

Je kan ook verwante informatie vinden op de APB-website, afdeling Brussel, door hier te klikken. 

Welke vaccins zullen beschikbaar zijn en voor wie?  

Volwassenen

  • Comirnaty Original/Omicron BA.4-BA.5  
  • Comirnaty Original/XBB1.5 (Nieuw) 

Let op: Zodra het nieuwe vaccin beschikbaar is, zal het « oude » niet meer besteld kunnen worden. 

Bij risico op allergie (volwassenen) 

Deze patiënten moeten doorverwezen worden naar hun huisarts of naar één van de volgende ziekenhuizen: 

Kinderen (<12 jaar) 

Deze patiëntjes moeten doorverwezen worden naar één van de volgende ziekenhuizen: 

Welke zijn de actoren van de vaccinatiecampagne?

Het BHG telt volledig op de eerste lijns zorgprofessionals. Er zullen geen vaccinatiecentra of antennes zijn.  

De apotheken die aan het Vacci-Pharma-project deelnemen, staan vermeld op onze betreffende pagina. Deze apotheken zullen vaccinatiepunten zijn, maar net als vorig jaar ook bevoorradingspunten zijn voor andere vaccinatiepunten en voor andere zorgverleners, met name: 

  • Huisartsen  
  • Verpleegkundigen  
  • Wijkgezondheidscentra 
  • Collectiviteiten …  

We nodigen je daarom uit om contact op te nemen met de verschillende spelers met wie je in eerdere campagnes hebt samengewerkt om de volgende campagne zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Waar kunnen de apotheken zich bevoorraden?  

Apotheken worden bevoorraad door logistiek partner Movianto. Vivalis plant 4 levermomenten in 2024 (januari-maart-mei-augustus) Voor bijkomende behoeften, probeer elkaar onderling te helpen tussen de VacciPharmas. Spoedbestellingen zijn alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk door een e-mail te sturen naar het volgende adres Vacci-hub@vivalis.brussels.

Iedereen die langs deze weg bestelt krijgt de vials verplicht per doos van 10 vials (in theorie dus 60 dosissen).
De spuiten moeten, per doos van 100 stuks, eveneens op dit mailadres besteld worden.  

Waar kunnen de andere zorgverleners zich bevoorraden ?  

In de apotheek

Bij Movianto

Klaargemaakte spuiten (6 uren bewaartermijn)Op dezelfde manier als de apothekers en onder dezelfde voorwaarden (per doos van 10 vials)
Vials per stuk (te gebruiken binnen de 12 uren)

Het is dus voor de andere zorgverleners aan te raden om via de apotheken te bestellen om bestellingen te kunnen plaatsen die beter overeen stemmen met de behoefte en zo minder verliezen te veroorzaken. Apothekers zullen het exacte aantal spuiten bereiden of een ander aantal vials dan 10 verstrekken.

Replay van het SSPF webinar over COVID vaccinatie in apotheken van 7 september 2023

De video van het SSPF-webinar over COVID-vaccinatie in apotheken op 7 september 2023 is hier beschikbaar.