Screening naar dikkedarmkanker: we zetten onze inspanningen verder

Begin 2023 verkreeg pharmacy.brussels een honorarium voor de aflevering van IFOB-kits voor de opsporing van dikkedarmkanker. Dit honorarium is een unicum in België en alleen de Brusselse apothekers kunnen dit verkrijgen.

Sindsdien tonen de afleveringscijfers de essentiële rol die apothekers vervullen bij de preventie van deze ziekte. Sinds de maand januari laten deze cijfers een mooie evolutie zien, met een fantastische piek in de maand maart (Blauwe maart: maand van screening naar colorectale kanker) die begon met de onze motivatiesessie, gebracht door Dr. Colemont.

We zullen jullie blijven aanmoedigen om tijdens de tweede helft van dit jaar deze pioniersspirit en bereidwilligheid om de beste diensten en zorg aan jullie patiënten aan te bieden, verder te zetten. Laten we de Brusselse overheid zien hoe bereid we zijn om deze uitdaging aan te gaan om de toegang tot en de kwaliteit van zorg voor alle Brusselaars te verbeteren.

Blijf op een proactieve manier nagaan of jullie patiënten voor een gratis test in aanmerking komen en voer systematisch hun rijksregisternummer in op de website van Bruprev.