Sociale hulp aan de andere kant van de telefoonlijn

Sommige van je patiënten hebben wellicht sociale hulp nodig maar ze weten niet tot wie ze zich moeten richten of welke procedure ze moeten volgen om die hulp te krijgen. De digitalisering van de vele diensten die de digitale kloof vergroten in het nadeel van de kwetsbare personen versterkt dit fenomeen alleen maar.  

Om deze taak eenvoudiger te maken en om te vermijden dat personen hun fundamentele rechten niet kunnen laten gelden heeft de Federatie van Maatschappelijke Diensten (FDSS) het project “Hallo? Welzijnswerk” lopen. Dankzij dit project kunnen personen die er nood aan hebben in contact treden met sociale werkers voor begeleiding, dit alles via een gratis en vertrouwelijk nummer 

0800 35 243 

Het is uiteraard heel belangrijk dit nummer aan zo veel mogelijk mensen bekend te maken. De FDSS heeft aldus affiches en flyers ontworpen die je in je apotheek kunt gebruiken. Je kan ze via de ondervermelde link bestellen 

Bestelling van affiches en flyers