Toegevoegde waarde

Los van de tarificatie van uw voorschriften, staat ons team ook ter beschikking om u te helpen een antwoord te vinden op al uw vragen, steeds bedacht op de verdediging van uw belangen en het bieden van een toegevoegde waarde.

Deze toegevoegde waarde uit zich door:

  • een sterke lokale verankering;
  • onze telefonische beschikbaarheid om al uw vragen te beantwoorden;
  • de mogelijkheid om bij u in de apotheek te komen teneinde meer complexe vragen te beantwoorden en tegelijkertijd ook uw personeel te informeren;
  • de informatie die wij u zo snel mogelijk overmaken en die we steeds weer aanpassen en aanvullen naar uw behoeften (TD Info, actualiteit, specifieke dossiers,…);
  • de kwaliteit van de verwerking en correcties van uw voorschriften, zodat wij u de snelste en meest volledige betaling kunnen garanderen;
  • het systematisch voorschieten van de stortingen die door de OCMW’s verschuldigd zijn, daar waar de betalingen van de OCMW’s soms tot 9 maanden vertraging oplopen;
  • de financiële tegemoetkomingen die u een tijdelijke moeilijkheid helpen te overbruggen;
  • de verdediging van uw belangen wanneer de verzekeringsinstellingen de te betalen sommen betwisten;
  • onze proactiviteit: we hebben een akkoord gesloten met FEDASIL zodat wij dezelfde rol zouden kunnen opnemen als voor de OCMW’s.

Contacteer ons voor meer inlichtingen.