Vacci-Pharma: groot succes van onze kick-offmeeting!

De COVID-19-vaccinatie is nu wel definitief in onze regio verankerd, maar ook op federaal niveau door de inspanningen van de vele Brusselse apothekers in de pilootprojecten van Vacci-Pharma. Ter gelegenheid van deze overgang organiseerde UPB-AVB eind augustus een kick-offmeeting in samenwerking met de COCOM.

Jullie waren heel talrijk aanwezig, met bijna 100 deelnemers waaronder 71 apothekers die konden kennismaken met de verantwoordelijken van de COCOM om zich te informeren over de toekomstige evoluties van vaccinatie in de apotheek en over de vaccinatiecampagne.

In naam van de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB) dankte voorzitter Koen Straetmans de Brusselse apothekers voor hun inzet en UPB-AVB voor haar coördinerende rol. Burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne was eveneens aanwezig en ze gaf een overzicht van de verschillende communicatiecampagnes in haar gemeente om de burgers te informeren over de vaccinatiecampagne.

U vindt alle informatie die op de kick-offmeeting werd voorgesteld in de ondervermelde powerpointpresentatie (in het frans) terug.

Herfstboosterprik

De volgende fase van de vaccinatiecampagne ging op maandag 12 september laatstleden van start met een herfstboosterprik voor alle 18-jarigen en ouder die er een wensen. Deze boosterprik zal echter voor de 1ste oktober prioritair worden toegediend aan de volgende personen die een uitnodiging met de post zullen krijgen:

  • Personen van 65 jaar en ouder
  • Personen van 50 jaar en ouder (meer bepaald de personen met risicofactoren)
  • Personen van 18 jaar en ouder met immuundepressie en/of comorbiditeiten
  • Zorgverstrekkers

Zwangere vrouwen en personen die in bovenvermelde categorieën zitten en die geen uitnodiging hebben ontvangen, krijgen eveneens voorrang. Alle details staan vermeld in de omzendbrief van de COCOM hieronder.