Vaccinatie door de apotheker, een buitenkans om de vaccinatiegraad te verbeteren

Jullie hebben het goede nieuws waarschijnlijk al vernomen in de APBflash: gisteren 11/10/2023 verscheen het KB dat de wet van 5/10/2023 bestendigt en ons officieel toelaat ook de griepvaccinatie aan te bieden in de apotheek ! Deze mogelijkheid komt bovenop de Covid-vaccinatie door apothekers, die sinds maart 2022 van kracht is.

De apothekers kunnen dus van in het begin actief deelnemen aan de vaccinatiecampagne die maandag 15/10/2023 gelanceerd wordt. Net als vorig jaar kan de apotheker ook nog steeds het griepvaccin voorschrijven aan zowel patiënten die zich door hun arts wensen te laten vaccineren als nu ook aan die patiënten die om diverse redenen wensen zich in de apotheek te laten vaccineren.

Alle info in verband met het voorschrijven en afleveren vinden jullie in de TDinfo via de link hieronder.

pharmacy.brussels is fier haar bijdrage geleverd te hebben om deze doorbraak voor ons beroep te bekomen. Deze nieuwe taak geeft ons de mogelijkheid om een beduidende verbetering van de vaccinatiegraad te bekomen in het hele land. We nodigen jullie dus allen uit om voluit en samen met de andere zorgverstrekkers deel te nemen aan deze campagne om dit gezamenlijke doel te bereiken.

Deze mededeling geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen die je misschien hebt, zoals :

  • Hoe gaat de praktische implementatie gebeuren in Brussel?
  • Wat zijn de verschillen met de Covid vaccinatie en het VacciPharma project?
  • Wat is de reden van het verschil in aanpak?

Covid vaccinatie

Sinds 11/03/22, datum van inwerking treden van de wet die Covid 19 vaccinatie toelaat in de apotheek, is het VacciPharma project gestart: apotheken die Covid vaccinatie aanbieden in Brussel. Alle Vaccipharma’s hebben kennis genomen van het stappenplan dat pharmacy.brussels in samenwerking met de GGC heeft opgesteld en hebben zich geëngageerd tot het naleven van de onderschreven (strenge) kwaliteitscriteria.

Via het VacciPharma project heeft de Brusselse overheid de rol van de apotheker als vertrouwenspersoon met laagdrempelige toegang in de nabijheid en de samenwerking met de andere zorgactoren (huisartsen, verpleegkundigen, WZC) erkend en vooropgesteld.
Ook stelden zij  hun vertrouwen in onze apotheken op het vlak van de kwaliteit van het voorraadbeheer van de Covidvaccins: bewaking koude keten, voorzichtige manipulatie van de licht- en schokgevoelige vaccins, monitoring via een register, beheersing van stockverlies, de uitvoering van de vaccinatie zelf enz.
De overheid draagt de eindverantwoordelijkheid van de Covidvaccins en draagt ook de volledige kost van de campagne, en dit tot ten minste eind 2023. Ze is dan ook gerechtigd om deze hoge kwaliteitseisen te stellen. De kwalitatieve opvolging van al deze procedures heeft bijgedragen tot het versterken van de erkenning van de rol van de apotheker als vaccinator.

De Brusselse overheid (GGC) bedankt jullie nogmaals voor de goede samenwerking.

Griepvaccinatie

De Brusselse overheid laat de implementatie over aan de sector en stelt griepvaccinatie open voor alle Brusselse apothekers die een ad hoc opleiding hebben gevolgd en beschikken over de vereiste faciliteiten  (zie de laatste versie ​van de SOP), er zijn geen bijkomende kwaliteitseisen of engagement vereist. In tegenstelling tot de Covidvaccins bevinden de griepvaccins zich net als andere geneesmiddelen reeds in een gereglementeerd distributiecircuit en de apothekers behandelen deze met dezelfde kwaliteitsgarantie.

 Wat de tarificatie van de griepvaccinatie betreft:

Een nieuwe CNK “Honorarium griepvaccinatie” werd gecreëerd, bedraagt 15,50€ en is volledig ten laste van het RIZIV voor de verzekerden. Er is geen honorarium voorzien voor niet verzekerden: je kan wel een BVAC aanmaken. Voor de OCMW gerechtigden komt de vaccinatie ten laste van RIZIV en OCMW voor de verzekerden en volledig ten laste van OCMW voor de niet-verzekerden.

Komt er een eForm voor de griepvaccinatie?

APB werkt aan een nieuwe eForm die normaal gezien maandag operationeel zal zijn. Indien je toch al vóór maandag vaccineert, hou dan de gegevens van de gevaccineerden goed bij zodat je ze kan ingeven via het eForm zodra dit beschikbaar is.

Vaccinnet?

Voor Covidvaccinatie komen onze Brusselse vaccinaties op Vaccinnet terecht. Voor de griepvaccinaties heeft Brussel (net als Wallonië) beslist om te werken aan een nieuw platform: Vaccicard. Zodra dit op punt staat zullen alle griep-eForms hierin opgeladen worden. In afwachting hebben we de garantie dat alle registraties zorgvuldig worden opgeslagen.

 Hoe je goed voorbereiden?

Zowel SSPF als VAN helpen de apothekers met de nodige vormingen en webinars:

 Overzichtstabel met de CNKs

Ten slotte krijgen we nog de volgende ondersteuning op gebied van de communicatie naar het grote publiek

Ondersteuning van het GGC      

Daarnaast zal het GGC radiospotjes verspreiden om patiënten aan te moedigen zich te laten vaccineren.

Ondersteuning van LOGO

  • Een vertelkalender met platen die zullen helpen het publiek te sensibiliseren tot vaccinatie (per post of met de tarificatiebode)
  • Flyers (per post of met de tarificatiebode)

Ondersteuning van APB

Als je je niet kunt aanmelden bij Vaccinnet, heb je twee opties

[Edit 17/10/2023]

  1. Je kunt je aansluiten bij het Vacci-Pharma project door op deze link te klikken en je zo in te schrijven. Zodra dit gebeurd is, sturen we je een in te vullen checklist en een te lezen stappenplan dat je ondertekend terugstuurt. De kwaliteitsvoorwaarden zijn dezelfde voor Covid-vaccinatie als voor griepvaccinatie. Door je aan te sluiten bij het Vacci-Pharma project zal het GGC je profiel op Vaccinnet aanpassen en krijg je toegang tot het eForm in je software. Als je echt niet tegen Covid wilt vaccineren, ben je niet verplicht om dat te doen; je ontvangt de Covid-vaccins alleen nadat je ze per e-mail hebt besteld.
  2. In afwachting dat Vaccicard (het platform dat gelijkwaardig is aan Vaccinnet, maar specifiek voor het Brussels gewest) klaar is, houd je nauwgezet de gegevens bij van de mensen die je vaccineert in een exceltabel: naam, voornaam, NISS-nummer, vaccinatiedatum, naam en batchnummer van het gebruikte griepvaccin.