Verandering directie van UPB-AVB

Voor de Brusselse apothekers waren de voorbije jaren best pittig, maar ze boden eveneens mogelijkheden die er voordien niet waren. Onder leiding van ons algemeen directeur apotheker Stefaan Timperman zette UPB-AVB tijdens deze periode alle zeilen bij om aan ons beroep nieuwe perspectieven te bieden.

Bij zijn aanstelling als directeur was UPB-AVB reeds een heel efficiënte beroepsvereniging, maar Stefaan slaagde erin om onze organisatie te doen evolueren naar een heus netwerk van Brusselse apothekers. Door zijn empathische stijl van management konden onze teams het beste van zichzelf geven, terwijl zijn eindeloze inzet heeft laten zien hoe belangrijk u voor ons bent.

In combinatie met de coronapandemie kwam dit engagement ook met een prijs. Na een periode van reflectie heeft Stefaan beslist om een volledig nieuwe professionele weg in te slaan en zijn jongensdroom te volgen.

We zullen erover waken dat de visie die hij heeft ontwikkeld, zal worden verdergezet. Onze organisatie zal verder evolueren en we houden u uiteraard hiervan op de hoogte.

Hoe dan ook wensen we Stefaan het allerbeste voor zijn verdere carrière toe. We zijn hem heel erkentelijk voor al het werk dat hij heeft verricht in dienst van de apothekers van ons Gewest. Dank je wel Stefaan!