Verandering teststrategie

De GGC heeft beslist om geleidelijk aan de testcentra met PCR-tests te sluiten. Deze strategie volgt op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 12 oktober laatstleden. Die beslissing geeft de voorkeur aan zelftests en antigeensneltests en de uitvoering van die beslissing zal in twee fases verlopen.

In een eerste fase zullen vanaf 31 oktober de centra geen afnames voor PCR-tests meer uitvoeren. Vervolgens zullen de centra vanaf 30 november aanstaande geen enkele test meer afnemen. Je vindt meer informatie in het ondervermelde persbericht van de GGC.