Veranderingen binnen pharmacy.brussels

Om het jaar 2023 goed in te zetten hebben covoorzitters Ann Herzeel en Julian Jehaes met het personeel vergaderd om uitleg te geven over de prioriteiten in de komende en om enkele veranderingen aan te kondigen.

Allereerst neemt onze collega van het Vacci-Pharma-team apotheker Yassine Aikar de rol van directeur van onze tarificatiedienst over. Hij volgt hiermee onze covoorzitter Julian Jehaes op die deze functie ad interim waarnam. Onder de directie van Yassine zal onze tarificatiedienst zich verder kunnen ontwikkelen om de best mogelijke diensten aan onze apothekers te blijven aanbieden.

Onze een collega van het Vacci-Pharma-team apotheker Nathalie Clément vervoegt het projectmanagementteam. Haar ervaring als apotheker is meer dan welkom, in het bijzonder voor het beheer van het project rond het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO’s).

We wensen onze collega’s met hun nieuwe functie veel succes toe!

De covoorzitters en het personeel zullen voortaan regelmatig vergaderen om de synergie te versterken tussen het strategische en operationele luik en zo de werking verder te optimaliseren.