Archieven: Agenda

Een informatiesessie over hoe u uw patiënten kunt motiveren om zich te laten screenen op darmkanker

Zoals u weet, is 2023 een scharnierjaar met het Colorectal Cancer Screening Project door de invoering van een afleveringshonorarium voor IFOB-tests voor de Brusselse apothekers. Dit honorarium (en de subsidie die het financiert) impliceert dat de apotheker zijn rol in de bewustmaking van patiënten ten volle kan spelen. Onze actie is inderdaad essentieel om het […]

Opleiding over het einde van de loopbaan

In het kader van het partenariaat met Bank Van Breda biedt pharmacy.brussels exclusief voor haar leden een informatiesessie aan over het einde van de loopbaan. De experts van Van Breda Advisory zullen u waardevolle informatie geven over hoe u deze nieuwe fase van uw leven in de beste omstandigheden kunt beginnen. Al uw vragen worden beantwoord: Wanneer is het beste […]

#CAVAsa Symposium

In maart 2021 ging het project #CAVAsa van start met Vlaamse Relancemiddelen van toenmalig Vlaams minister Wouter Beke. Project #CAVAsa staat voor CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) samen. Het bouwt aan een samenwerking tussen huisapothekers en lokale CAW voor het (vroeg)detecteren en toeleiden tot zorg van burgers met een psychosociale hulpvraag in de eerste lijn, met een bijzondere […]

Webinar over transmurale zorg voor kinderen

Zieke kinderen die in België specialistische zorg nodig hebben worden haast uitsluitend in een ziekenhuis behandeld. Maar hoort een ziek kind echt in een ziekenhuis thuis? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg de opdracht om de organisatie en de financiering van kinderzorg in Belgische ziekenhuizen te analyseren. Het KCE moet eveneens bepalen in […]

Opleiding over darmkankerscreening (project 2023)

Het screeningprogramma voor darmkanker, dat enkele jaren geleden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van start ging, wordt op een nieuwe basis verlengd tot 2023. Dit jaar wordt het project gekenmerkt door verschillende belangrijke veranderingen, waaronder de invoering van een honorarium voor de aflevering van screeningkits door apothekers. Dus u krijgt een vergoeding voor deze preventieve […]

Uitzonderlijke algemene vergadering

Uitzonderlijke Algemene Vergadering van de Apothekersvereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (UPB-AVB) die zal doorgaan op donderdag 27 oktober 2022 om 20 online via Teams. Dagorde :  Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten om conform te zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook onze nieuwe naam « pharmacy.brussels ». Het voorstel […]