Twee workshops voor de detectie en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld

Datum: 25 / 04 / 23

De Fédération Laïque des Centres de Planning Familial organiseert twee sensibiliseringsworkshops aan de hand van de DPO-tool (Détection des violences, Prise en charge et Orientation des victimes de violences conjugales et sexuelles).

Met deze tool kunnen eerstelijnszorgverstrekkers beter reageren op situaties van huiselijk en seksueel geweld waarmee ze in hun praktijk kunnen worden geconfronteerd. Deze tool is samengesteld door 300 professionals tijdens een intersectorieel proces. Het is praktisch, toegankelijk en heeft veel gemeenschappelijke punten met de beroepsprofielen, opleidingen en uiteenlopende gevoeligheden.

Bedoeling van deze workshops is om met deze tool in de hand de professionele praktijk van de detectie van huiselijk en seksueel geweld te verbeteren, alsook de aanpak en de doorverwijzing van de slachtoffers. De organisatie in een kleine groep laat dynamische uitwisselingen van de praktijk toe tussen de deelnemers van verschillende sectoren. Ze duren vier uur, zijn gratis en er is geen specifieke voorkennis nodig.

Praktische informatie:

Franstalige workshop:

  • Wanneer? Dinsdag 25 april 2023 van 9 tot 13 uur  (onthaal met koffie en thee tot 9.15 uur)
  • Waar? Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF), Tulpstraat, 34, 1050 Elsenee.
  • Inschrijven hier ici 

Nederlandstalige workshop:

  • Wanneer? Woensdag 14 juni 2023 van 9.30 tot 13.30 uur (onthaal met koffie en thee tot 9.45 uur.
  • Waar? Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF), Tulpstraat 34, 1050 Elsene.
  • Link om in te schrijven volgt