Zelfcontrole: de kwaliteit van onze antibiotische siropen waarborgen

De aflevering van geneesmiddelen die voldoen aan de kwaliteitsnormen is een van de kernvereisten van ons beroep.

In de loop der jaren heeft het APB een Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO) ontwikkeld die onze sector in staat stelt om proactief kwaliteitscontrole uit te oefenen. De DGO voert op basis van een staalnameplan autocontroles uit op de beschikbare geneesmiddelen in België.

De bereidingsmethode die in het laboratorium wordt gebruikt, komt meestal niet helemaal overeen met de dagdagelijkse realiteit in de apotheek. Daarom rekent DGO op jou om deel te nemen aan een nieuw project.

Testen in het veld door het veld

Deelnemende apothekers zullen begin 2024 een antibioticasiroop ontvangen die ze moeten bereiden, zoals ze dagdagelijks doen voor patiënten, in hun apotheek.

DGO zal vervolgens de gereconstitueerde siropen ophalen en analyseren. Deelnemers zullen worden gevraagd om een korte onlinevragenlijst over hun bereidingsmethode en de eventuele moeilijkheden hierbij, in te vullen.

Aan het eind van deze analyses ontvangen de deelnemers gedetailleerde feedback en de algemene resultaten (geanonimiseerd), waarmee je concrete verbeteringen in je apotheekpraktijk kan aanbrengen.

Geïnteresseerd?

Inschrijven kan tot 22 december 2023. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar via deze link.

Bron : APB